Podstawowa cena usługi koszenia kukurydzy na kiszonkę, w przypadku dużych firm usługowych  w tym roku jest identyczna jak w roku ubiegłym. W zależności od regionu polski jest bardzo zbliżona i waha się od 310 do 330 zł (wszystkie kwoty brutto) za hektar. Do tego należy oczywiście doliczyć koszty paliwa, którego z reguły w tym roku, ze względu na niższy plon, sieczkarnie zużyją znacząco mniej. W dalszym ciągu jest to jednak średnie zużycie na poziomie 30-35 l/ha, co daje dodatkowy koszt 125-170 zł do każdego hektara.

W przypadku znaczących powierzchni (z reguły od 15-20 ha), możemy liczyć na nieco niższe stawki – nawet od 300 zł/ha bez paliwa.

- Jeśli mówimy o dużej powierzchni do skoszenia (od 40-60 ha), stawka jest maksymalnie opuszczana do 270 zł/ha, choć należy ją wówczas uznać za „głodową” – mówi przedstawiciel jednej z dużych firm usługowych działających na południu polski.

Mniejsze gospodarstwa dysponujące kilkuhektarowymi powierzchniami pól kukurydzy, z reguły spotykają się z wyższymi stawkami za hektar, ale w tym przypadku usługodawcy wliczają w cenę paliwo. Z reguły stawki rozpoczynają się od 450-500 zł/ha, choć znaleźliśmy również oferty wyceniane na 740 zł/ha. Dotyczą one jednak regionów, w których sieje się mało kukurydzy, pola są rozdrobnione i gdzie nie ma zbyt dużej konkurencji w zakresie jej zbioru.

Na rynku znaleźliśmy również kilka mniejszych przedsiębiorstw, które wyceniają swoje usługi w przeliczeniu na godzinę pracy. Z reguły tak dzieje się w rejonie, w którym konkurencja jest bardzo duża i tworzą ją mniejsze gospodarstwa, które oferują swoje usługi w ramach tzw. „sąsiedzkiej pomocy”. W tym przypadku stawki wynoszą od 550 do 630 zł brutto na godzinę pracy (w zależności od tego, jaką maszyną wykonywany jest zbiór).

Dla przykładu jedna z firm z Łowicza wycenia usługę nowej sieczkarni Claas Jaguar 870 na 630 zł brutto na godzinę pracy (z paliwem). W zależności od tego, z jaką kukurydzą mamy do czynienia, maszyna w tym czasie jest w stanie skosić od 1,4 do nawet 2,5 ha. Stawka w przeliczeniu na hektar waha się zatem w zakresie od 250 do 450 zł.