Coraz więcej rolników decyduje się na kupno zbiorników, które są bezpieczne dla środowiska. Nowoczesne ministacje to także duża wygoda tankowania i monitorowania poboru paliwa.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, które nakazują przechowywanie paliwa w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowym, czyli w porównaniu do zwykłej beczki, mających podwójną ścianę. Wielu rolników jednak nie przejmuje się konsekwencjami, bo Urząd Dozoru Technicznego kontroluje wyłącznie przedsiębiorców handlujących paliwem oraz tych, którzy posiadają pojemniki od 2,5 tys l i wzwyż.

Zgodnie z przepisami zbiorniki powinny być zabezpieczone przed przenikaniem paliwa do gruntu i być ustawione na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu.

Decydując się na zakup mini stacji paliwowej nie musimy przejmować się zbędnymi pozwoleniami. Większość rolników w chwili montowania zbiornika objęta jest tzw. dozorem uproszczonym co oznacza tylko tyle, że do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego użytek. Nie potrzebna jest także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dotyczy to jednak tych, którzy zakupią zbiornik o pojemności do 2,5 tys. l/

Sytuacja zmienia się kiedy zasoby naszego zbiornika wynoszą lub przekraczają 2,5 m3. Wówczas obejmowani jesteśmy tzw. dozorem ograniczonym (zbiorniki do 15 m3). W tym przypadku, prócz uiszczania corocznych opłat do Urzędu Dozoru Technicznego w wysokości 118,50 zł, możemy spodziewać się kontroli przeprowadzanej raz na 2 lata. Dlatego wybierając zbiornik o takiej pojemności warto przede wszystkim pamiętać o tym, aby miał on zaprojektowane otwory inspekcyjne, które umożliwią oględziny wewnętrzne, jego czyszczenie, naprawę i ewentualne badania. Zbiornik, którego pojemność wynosi lub przekracza 2,5 m3, powinien być także wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i elementy zabezpieczające przed przenikaniem płynu do gruntu.

Zanim jednak do tego dojdziemy, na wstępie powinniśmy zastanowić się nad optymalnym miejscem na naszą mini stację. Powinna ona spełniać podstawowe kryteria bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, minimalna odległość od domu musi wynieść przynajmniej 10 m, z kolei od pozostałych budynków i granicy działki - 5 m. Minimalna odległość mini stacji od drogi nie może być przy tym mniejsza niż 3, a od lasu 20 m.