Mechaniczny siewnik zbożowy, a takie cały czas są najpopularniejsze w wielu gospodarstwach, jest stosunkowo prostą maszyną i dlatego jego prawidłowe ustawienie nie powinno nastręczyć kłopotów. Warto poświęcić kilkadziesiąt minut na dobre przygotowanie urządzenia do pracy, ponieważ błędów popełnionych w czasie siewu nie da się już później naprawić.

Najważniejszą sprawą jest oczywiście określenie ilości materiału siewnego jaki zamierzamy wysiać na hektar. Aby ją prawidłowo określić powinniśmy uwzględnić m.in. rodzaj materiału siewnego i jego dokładne parametry czyli MTN (masa tysiąca nasion lub inaczej: MTZ - masa tysiąca ziaren), gęstość oraz termin siewu.

Kolejną sprawą jest wykonanie próby kręconej. Powinna to być czynność obowiązkowa, gdyż dane jakie są podawane w tabelach wysiewu siewników są tylko i wyłącznie orientacyjne. Materiał siewny nawet tego samego gatunku może od siebie znacznie odbiegać i stąd różnice w dawce wysiewu mogą być znaczne.

Najlepiej było by również przeprowadzić próbę kręconą w polu przejeżdżając odpowiedni odcinek, gdyż uwzględniałoby to już poślizgi koła napędowego. W praktyce jednak rolnicy bardzo rzadko wykonują tę czynność, więc do "wykręconej" ilości ziarna należy zawsze dodać około 5 proc., które będą uwzględniać poślizg koła na polu. Często różnica w wysiewie pojawia się gdy jest źle ustawiony znacznik lub jeździmy "na oko" np. tworząc zakładki. 

Próbę kręconą wykonujemy po napełnieniu siewnika materiałem siewnym i odpowiednim ustawieniu zastawek i den aparatów wysiewających, które są zalecane przez producenta siewnika . Przy ich ustawianiu należy również skontrolować czy szczeliny między dnem a kółkiem wysiewającym są jednakowe we wszystkich aparatach. Następnie ilość wysiewu regulujemy na skali przekładni napędowej.

- W tym miejscu warto pamiętać, że w przypadku każdorazowej zmiany dawki wysiewu należy przekładnię "wyzerować", tzn. poruszyć dźwignią nastawną do położenia zero na skali wysiewającej i dopiero wówczas ustawić żądaną dawkę - przypomina Sławomir Jaskuła z firmy Unia Group.

Nie można również zapominać o odpowiednim ciśnieniu w kołach siewnika, gdyż to od nich pochodzi napęd na aparaty wysiewające. Prawidłowe ciśnienie pozwoli na ograniczenie poślizgu i utrzymanie założonej dawki wysiewu - także przez to, że koło będzie miało odpowiednią średnicę.