W celu uniknięcia uszkodzeń nasion grochu przed przystąpieniem do koszenia należy odpowiednio ustawić kombajn. Nie jest to trudne, ale należy przy tym pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Omłot grochu wykonuje się metodą jednofazową w momencie, w którym do 90 proc. nasion jest w pełni dojrzałych. Łodygi i liście roślin powinny być zeschnięte, a strąki suche.

Należy pamiętać, że nasiona grochu są bardziej miękkie, aniżeli ziarno zbóż. Poza tym w przeciwieństwie do nasion zbóż, na których znajdziemy plewy osłaniające - nasiona grochu nie mają żadnej dodatkowej osłonki. Są one więc bardziej podatne na uszkodzenia.

Oznacza to zatem, że główne ustawienia mają skupić się na ograniczeniu ryzyka uszkadzania nasion - m.in. na zmniejszeniu prędkości obrotowej bębna. W zależności od konkretnego kombajnu obroty bębna młócącego powinny wahać się od 350 do 600 obr./min. Tak duża rozbieżność wynika z różnic w średnicy bębna, a tym samym z różnej prędkości obwodowej cepów – co w tym przypadku ma kluczowe znaczenie.

Dla przykładu w niektórych kombajnach New Holland zalecana prędkość obrotowa bębna wynosi około 400 obr./min. Z kolej John Deere w modelu W540 zaleca ustawienie prędkości obrotowej bębna zaledwie na 350 obr./min, podczas gdy dla żyta wartość ta wzrasta do 900 obr./min. Warto przede wszystkim sięgnąć do instrukcji obsługi kombajnu, gdzie tego typu ustawienia powinny być podane.

Bardzo istotna jest również wielkość szczeliny pod bębnem – trzeba ją zwiększyć w stosunku do ustawień zbożowych. Ważne aby nie otwierać jej do maksymalnej wartości - zostaje rezerwa ułatwiająca odblokowanie kombajnu w przypadku zapchania bębna. Dla przykładu w modelu W540 firma John Deere zaleca ustawienie szczeliny na 30 mm  - dla żyta jest to odpowiednio tylko 10 mm. 

Kolejnym elementem ważnym przy koszeniu grochu jest ustawienie sit. W nowoczesnych kombajnach, producenci montują sita żaluzjowe, które są na tyle uniwersalne, że podczas zbioru suchego plonu roślin strączkowych, nie ma potrzeby ich wymiany na sita otworowe. W tym przypadku również warto sięgnąć po instrukcję obsługi. Na ogół ustawienia sita kłosowego są podobne jak w przypadku zboża, zwiększa się natomiast przepustowość sita ziarnowego, np. dla modelu W540 do 10 mm – podczas gdy dla żyta otwarcie jest mniejsze (zazwyczaj 6 mm).