O rodzajach sterowania trzypunkowym układem zawieszenia i regulacji kopiującej pisaliśmy w pierwszej części artykułu.

Regulacja pozycyjna

Często wykorzystywanym ustawieniem podnośnika jest regulacja pozycyjna. Polega ona na utrzymywaniu narzędzia na stałym poziomie względem ciągnika.

Przy takim ustawieniu, jeśli położenie dźwigni (przy sterowaniu mechanicznym MHR) lub pokrętła regulacji głębokości (przy sterowaniu elektrohydraulicznym EHR) nie zmieni się, układ będzie dążył do utrzymywania ramion podnośnika na niezmienionej wysokości.

Regulacja jest zalecana do stosowania w narzędziach, gdzie chcemy uzyskać jak największą równomierność głębokości pracy, na przykład z pługiem. Narzędzie – niezależnie od napotkanej struktury gleby – powinno pracować na jednakowej głębokości.

To z kolei okazuje się często niemożliwe, choćby ze względu na mozaikowatość gleby w obrębie pola, gdzie po napotkaniu obszaru np. gliny, operator zostaje zmuszony do mniejszego lub większego spłycenia głębokości pracy, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie mocy ciągnika. Przy takim ustawieniu niebezpieczny staje się również kontakt z przeszkodami – na przykład większymi kamieniami, jeśli narzędzie nie jest wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie.

Po za tym uzyskanie jednakowej głębokości roboczej będzie możliwe tylko wtedy, gdy powierzchnia pola będzie równa. Każda poprzeczna nierówność powodująca wahnięcie ciągnika, będzie jednocześnie skutkowała ruchem narzędzia.

Przykładem może być choćby praca z pługiem. Podczas wyjazdu z bruzdy na skraju pola pług również się uniesie i spłyci głębokość orki lub całkowicie wyjdzie z gleby.

Regulacja siłowa

Powyższe problemy w dużej mierze niweluje regulacja siłowa. W tym przypadku podnośnik automatycznie podnosi lub opuszcza narzędzie aby utrzymać ustawioną siłę nacisku gleby na elementy robocze.

Pod wpływem zwiększonego oporu, na przykład wskutek większego zagłębienia narzędzia lub napotkania twardszej struktury gleby, zwiększa się nacisk na narzędzie. Ta siła jest przekazywana przez cięgna lub górny łącznik TUZ (śrubę rzymską), które dalej przekazują sygnał do rozdzielacza hydraulicznego i następuje reakcja: uniesienie narzędzia