Siew w mulcz czy w ściernisko rządzi się swoimi prawami. Łoże siewne jest bardziej twarde niż w tradycyjnej uprawie płużnej, dlatego wymaga wysokiej wartości jednostkowego docisku redlicy do gleby. Nie ma wszakże określonej wartości granicznej nacisku redlic, jednakże może on przekraczać nawet 100 kG na sekcję.

Spośród czynników wpływających na wschody roślin niebagatelną rolę odgrywają głębokość siewu nasion i stan zagęszczenia (ubicia) gleby. Oba parametry są ze sobą powiązane. Przy dostatecznej wilgotności warstwy uprawnej optymalne stany jej zagęszczenia, przy których można uzyskać pożądaną liczbę wschodów, determinowane są głębokością umieszczania nasion w glebie. Siew na większą głębokość wymaga niższej wartości zagęszczenia gleby niż w przypadku płytszej aplikacji nasion. Konsekwencją przekroczenia optymalnych zagęszczeń gleby może być spadek plonów wynikający z hamowania penetracji korzeni, która powstaje wskutek nadmiernego zwiększenia się oporów mechanicznych.

Nieodpowiednia głębokość siewu skutkuje nieprawidłowymi wschodami nasion. Na przykład ich zbyt głębokie umiejscowienie sprawia, że kiełki roślin mają dłuższą drogę do pokonania i przez to tracą energię niezbędną do wzrostu. Osłabione kiełki są bardziej podatne na choroby i przymrozki. Słabiej rozwinięty jest też system korzeniowy. W przypadku zbyt dużej głębokości siewki utworzą też międzywęźle korzeniowe i zawiążą drugi węzeł krzewienia. W takich przypadkach ma miejsce zachwianie równowagi fitohormonalnej, co prowadzi do nieprawidłowego wzrostu roślin.

GŁĘBOKOŚĆ SIEWU

Głębokość siewu jest uzależniona od wielu warunków, stąd istotne znaczenie ma możliwość prostej i skutecznej zmiany tego parametru w siewnikach. Przede wszystkim parametr ten jest uzależniony od rodzaju gleby: na glebach mocniejszych i zasobniejszych nasiona umieszcza się płycej, natomiast na glebach lekkich nieco głębiej. Ponadto na głębokość siewu ma oczywiście wpływ również wielkość nasion i sposób ich kiełkowania, a także termin siewu.

Utrzymanie stałej głębokości siewu nasion ma istotne znaczenie w zmieniających się warunkach pracy (jazda pod górę i w dół, nawroty, zróżnicowanie glebowe itp.) oraz przy dużych prędkościach jazdy, od których zależy wysoka wydajność praktyczna agregatu. Redlice wysiewające powinny być tak dociążone, żeby osiągnąć założoną głębokość pracy zarówno na bardziej zwięzłych, jak i lżejszych fragmentach pola.