Rolnictwo w ostatnich latach coraz intensywnej stawia na rozwiązania, które potrafią skutecznie połączyć zarządzanie gospodarstwem. Rozwijanie wiedzy, dokształcanie się, szukanie nowoczesnych rozwiązań to codzienność wykwalifikowanego rolnika. Jednak nawet najlepsze przygotowanie i rozwiązania nie będą nic znaczyć bez szczegółowych informacji dotyczących parametrów pracy.

W tym miejscu z pomocą przychodzą specjalnie przygotowane przez producentów maszyn rolniczych systemy, które pomagają w skutecznym administrowaniu. Jednym z nich jest system telematyczny JDLink, firmy John Deere, który łączy wszystkie modele maszyn (wszystkich marek) znajdujące się na polu z biurem i urządzeniami mobilnymi. Jego zadaniem jest gromadzenie i przesyłanie danych maszyny przez sieć komórkową w czasie rzeczywistym do specjalnie przygotowanego portalu JDLink. Wszystko oparte na modułowej bramce telematycznej (MTG).

- Systemy telematyczne umożliwiają rolnikom szereg korzyści, wśród, których wymienić można: śledzenie swojego parku maszyn, monitorowanie postępu prac, zarządzanie logistyką, dostęp do ważnych informacji o maszynach, analizowanie i optymalizowanie wydajności maszyn, odbieranie alarmowych wiadomości SMS lub e-mail, realizowanie zdalnej pomocy dla operatora oraz automatyzację wymiany danych. – wylicza Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska.

Dobrym przykładem, aby pokazać skuteczność zastosowania takiego systemu, może być ograniczanie spalania w maszynach. JDLink może pomóc w monitorowaniu zużycia paliwa i znalezieniu ewentualnych błędów w jej ustawieniach.

Pierwszym z monitorowanych parametrów jest średnie zużycie paliwa. JDLink podaje przede wszystkim wartość średniego spalania maszyny w l/h w zdefiniowanym przez rolnika okresie. Mamy więc tutaj dokładną informację o średnim spalaniu maszyny np. podczas wykonywania orki, uprawy, bądź transportu. Dzięki zastosowaniu systemu telematycznego możemy rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Kolejnym z monitorowanych parametrów jest średnia prędkość obrotowa silnika, która jest czynnikiem istotnie wpływającym na spalanie w maszynach rolniczych. System telematyczny umożliwia podgląd średnich obrotów silnika podczas pracy, transportu i przestoju maszyny. Określając w systemie filtr czasowy dotyczący danej pracy, rolnik otrzymuje dokładne dane dotyczące obrotów silnika.