Podstawową czynnością, która może zapewnić wysoką sprawność działania układu – zwłaszcza w przypadku maszyn rolniczych jest kontrola i okresowe czyszczenie filtra kabinowego. Problemem w tym przypadku jest nagromadzenie na powierzchni filtra kurzu, liści, błota czy innych zabrudzeń.

O silnym zabrudzeniu filtra może świadczyć m.in. nieprzyjemny zapach wydobywający się z układu wentylacji. Warto również wiedzieć, że zapchany filtr może znacznie ograniczać sprawność działania układu, powoduje obciążenie wentylatora, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Zabrudzenia filtra najłatwiej usuwać sprężonym powietrzem. Jeśli filtr kabinowy maszyny jest mocno zabrudzony, a jego wkład wykonany z papieru lub włókien sztucznych jest przerwany, trzeba wymienić go na nowy. W zależności od modelu ciągnika czy kombajnu za nowy filtr kabinowy zapłacimy już od 30-40 zł (filtry kabinowe do większości ciągników kosztują 100-150 zł).

Oprócz tego we własnym zakresie warto choć orientacyjnie zbadać to, czy w układzie klimatyzacji maszyny znajduje się odpowiednia ilość czynnika chłodzącego. Można to zweryfikować m.in. poprzez przeprowadzenie testu temperaturowego. Polega on na pomiarze temperatury w kanale wentylacji (termometr należy włożyć w kratkę od wentylacji).

Pomiar temperatury powinien być prowadzony przy załączonej klimatyzacji z najniższą temperaturą i najsilniejszym strumieniem powietrza, przez 10-15 minut. Przy sprawnej klimatyzacji i temperaturze zewnętrznej około 20 stopni C, powinniśmy uzyskać wartość z przedziału 2-10 stopni C (najczęściej 6-7 stopni C). Jeśli otrzymywane wartości są wyższe może to świadczyć o zbyt niskiej zawartości czynnika chłodzącego w układzie.

W takim przypadku powinniśmy zwrócić się do serwisu, który oferuje usługi związane z obsługą „klimy”. Prowadzi je większość warsztatów samochodowych (urządzenia do obsługi układu klimatyzacji samochodów osobowych mogą obsługiwać również inne maszyny). Problemem w przypadku większych maszyn, np. kombajnów zbożowych może okazać się natomiast dojazd do takiego serwisu.

Stąd najlepiej skontaktować się z serwisem mobilnym, który prowadzi takie usługi. W takim przypadku musimy liczyć się jednak z dodatkowym kosztem dojazdu serwisu. Z reguły wynosi on około 2 – 2,2 zł netto za kilometr.