Aby zminimalizować zagrożenia wynikające ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, współczesne przepisy prawa stawiają wymagania kompetencyjne w stosunku do operatorów opryskiwaczy i techniczne w odniesieniu do opryskiwaczy. Określają one także warunki, w jakich można stosować środki ochrony roślin.

UPRAWNIENIA I ATESTY

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, środki ochrony roślin mogą być nabywane oraz stosowane tylko przez osoby przeszkolone w zakresie ich stosowania. Takie osoby powinny zatem posiadać zaświadczenie potwierdzające ukończenie stosownego szkolenia. Tego rodzaju uprawnienie można uzyskać przez ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (tzw. szkolenie chemizacyjne), doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub w zakresie integrowanej produkcji roślin. Zaświadczenie o ukończeniu tych szkoleń jest ważne przez okres 5 lat, a jego odnowienie można uzyskać każdorazowo po odbyciu szkolenia uzupełniającego.

Sprzęt do stosowania środków ochrony roślin musi być sprawny technicznie, aby nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Stan techniczny urządzeń potwierdzany jest w trakcie okresowych badań, przeprowadzanych w uprawnionych stacjach kontroli opryskiwaczy. Badaniom sprawności technicznej podlegają opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne, polowe lub sadownicze. Użytkownicy opryskiwaczy zobowiązani są do poddawania ich badaniom w odstępach czasu nie dłuższych niż co 3 lata. Sprzęt udostępniany do badania musi być czysty, a więc gruntownie umyty z zewnątrz i od wewnątrz, a jego zbiornik powinien być do połowy napełniony czystą wodą. Opryskiwacze ciągnikowe powinny być bezpiecznie zawieszone lub zaczepione do ciągnika. Pozytywny wynik kontroli potwierdzany jest protokołem badania technicznego oraz znakiem kontrolnym w formie nalepki, umieszczanej na zbiorniku opryskiwacza.

Pierwsze badanie nowego opryskiwacza przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Do tego czasu dokumentem dopuszczającym opryskiwacz do stosowania środków ochrony roślin jest faktura jego zakupu.