Gospodarstwa rolne posiadające w swoim parku maszyn różnego rodzaju maszyny rolnicze dążą do ujednolicania kupowanych środków smarnych. Mniejsza liczba różnych olejów i smarów jest korzystna zarówno z punktu widzenia magazynowania, jak i serwisowania. Należy jednak zdać sobie sprawę, że zagadnienie to nie jest proste, gdyż ściśle zależy od ilości poszczególnych rodzajów maszyn (różne marki, różny wiek, różny stopień zużycia). Zmiany w konstrukcji silników wymusiły m.in. konieczność opracowania nowych receptur olejów służących do ich smarowania. Podstawową cechą współczesnych nowoczesnych olejów silnikowych jest kompatybilność z systemami oczyszczania spalin wykorzystywanymi w celu spełnienia najwyższych norm TIER 4 oraz STAGE IV. Głównie chodzi o ochronę filtra cząstek stałych (DPF), który służy do ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia produktów spalania, m.in. sadzy.

Można jednak nakreślić pewne ogólne zasady prawidłowego postępowania. Przy wyborze oleju należy bezwzględnie kierować się zaleceniami producenta maszyny, który znając szczegóły jego budowy i warunki pracy określa parametry lepkościowe i jakościowe oraz normy producenta. Zależą one m.in. od klimatu w którym ma pracować np. ciągnik, stąd w zależności od rynku, do tego samego silnika zalecane mogą być oleje klasy SAE 10W-30, SAE 10W-40 czy 15W-40. Wiadomo, że silniki starszej generacji w kilkunastoletnich lub starszych maszynach są często już dość mocno wypracowane i w ich przypadku warto zastosować oleje o wyższej lepkości, np. AGRIFARM MOT SAE 15W-50. Olej ten doszczelnia silnik oraz utrzymuje właściwe ciśnienie oleju podczas prac w wysokich temperaturach (dotyczy to w szczególności kombajnów zbożowych). W nowoczesnych jednostkach napędowych maszyn rolniczych zaleca się najczęściej oleje silnikowe o lepkości SAE 10W-40.
Bardzo ważne są też wymagania jakościowe poszczególnych producentów maszyn – określa je klasyfikacja jakościowa API lub nowsza ACEA. Różne dopuszczenia producentów wynikają z określonych oczekiwań, np. odpowiedniej wytrzymałości, zawartości siarki, fosforu i popiołu siarczanowego w składzie. Zmieniają się one w zależności od wielu czynników np. ciśnienia doładowania, systemu wtryskowego i budowy układu wydechowego. Przykładowo do ciągników, kombajnów wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (DPF, EGR, SCR) zaleca się m.in. oleje o specyfikacji ACEA E9 o niskiej zawartości SAPS w połączeniu z olejem napędowym o niskiej zawartości siarki.