Agregaty uprawowo-siewne zdobywają coraz większą popularność. Ich podstawą jest oczywiście siewnik, ale bez odpowiednich poprzedzających go narzędzi uprawowych trudno byłoby zapewnić ziarnu właściwe warunki do kiełkowania i do późniejszego wzrostu. Przyjrzeliśmy się aktywnym narzędziom uprawowym występującym w zestawach a także towarzyszącym im wałom uprawowym.

RÓŻNE ROZWIĄZANIA

Brona wirnikowa to najczęściej spotykana forma aktywnego narzędzia uprawowego. Jej elementami roboczymi są zęby obracające się w osi poziomej. Zapewniają one intensywne mieszanie gleby i rozbijanie brył. Stosuje się ją na gleby ciężkie i średnie. Przy stosowaniu na glebach lżejszych może spowodować zbyt duże ich rozpylenie. Brona wirnikowa może być stosowana do uprawy po pługu jak i do uprawy bezpośredniej. Wadą tej maszyny jest duże zapotrzebowanie mocy.

Brona wahadłowa składa się z dwóch listew z zębami. Poruszają się one naprzemiennie ruchem wahadłowym prostopadle do kierunku jazdy. Ze względu na delikatniejsze obchodzenie się z glebą w porównaniu do brony wirnikowej, bronę wahadłową stosuje się po orce. Znajduje ona zastosowanie głównie na glebach średnich, ale jest spotykana także na lżejszych. Brony wahadłowe mają mniejsze zapotrzebowanie mocy i są lżejsze od ich wirnikowych konkurentów. Są także mniej podatne na uszkodzenia. Jednak ich główna zaleta może być jednocześnie wadą. Chodzi o delikatniejsze traktowanie gleby niż w przypadku brony wirnikowej. Z tego powodu trudno obecnie znaleźć firmę, która produkuje brony wahadłowe do zastosowań w rolnictwie. Wynika to z faktu, że rolnicy, którzy potrzebowali aktywnego narzędzia uprawowego na gleby ciężkie wybierają raczej brony wirnikowe, natomiast gospodarujący na lżejszych ziemiach – pozostawali przy narzędziach biernych, które mają niższe zapotrzebowanie na energię. Obecnie brony wahadłowe można kupić głównie jako maszyny używane.
Elementem roboczymi w glebogryzarce są wygięte noże osadzone na poziomym, ustawionym prostopadle do kierunku jazdy wale. Glebogryzarkę można stosować do uprawy gleby po orce, a także bez wcześniejszej uprawy płużnej. Ze względu na duże zapotrzebowanie mocy i ryzyko rozpylania gleby glebogryzarki najczęściej stosowane są jednak nie w rolnictwie a w ogrodnictwie.