Z praktyki rolniczej wynika, że na większości gleb w Polsce zaoranych prawidłowo zastosowanie w odpowiednim terminie biernych agregatów doprawiających pozwala przygotować rolę do siewu, przy znacznie niższym koszcie niż przy użyciu aktywnych agregatów uprawowych. Jednak wiele rodzajów gleb, zwłaszcza ciężkich, zwięzłych pylastych oraz suchych gliniastych nie da się doprawić agregatami biernymi. Należy wówczas użyć narzędzi bardziej energicznie działających na glebę, do których należą m.in. brony wahadłowe, wirnikowe z elementami roboczymi o pionowej osi obrotu i brony rotacyjne z poziomą osią obrotu. Części robocze tych bron (zęby, noże, dłuta) napędzane są od WOM ciągnika, poruszają się z prędkością 2–5 razy większą niż prędkość robocza.

Gleby ciężkie powinny być doprawiane bronami aktywnymi tak, aby wykonać to w jednym przejeździe roboczym. Tak też to czynią wyżej wymienione maszyny aktywne. Jest to bardziej korzystne niż wielokrotne przejazdy agregatów biernych w celu doprawienia gleb trudnych w uprawie zarówno ze względów energetycznych, jak i agrotechnicznych.

Wahadła i wirniki

Brony wahadłowe przeznaczone są do przedsiewnego przygotowania roli na glebach średnich. Dobrze wyrównują glebę, mieszają nawozy mineralne, są odporne na kamienie, mają zwartą budowę i nie wymagają dużej mocy. Stosowana skrzynia przekładniowa umożliwia uzyskiwanie od 450 do 830 cykli na minutę. Ten typ brony nie jest już produkowany w Polsce i Europie. Są jeszcze użytkowane i sprowadzane do kraju jako sprzęt używany. W celu zmniejszenia uszkodzeń zębów w bronie wahadłowej w wypadku natrafienia na znajdujące się w glebie kamienie w niektórych bronach (m.in. Amazone) stosuje się sprężyste belki mocujące. W momencie natrafienia na przeszkodę pod wpływem działającej siły ząb razem z belką odchyla się ku tyłowi.