Z rekordowymi 515 milionami euro, obroty przewyższyły wynik roku gospo-darczego 2012 o 12 procent (460 milionów). Równolegle do wzrostu obrotów, liczba pracowników zatrudnionych przez Amazone zwiększyła się do 1800.

Udział eksportu ponownie ukształtował się na poziomie 80 proc., a wydatki na badania i rozwój wyniosły ponad 5 proc. obrotów. Najważniejszymi rynkami są Niemcy, Francja, Rosja, Polska, Anglia i kraje skandynawskie.

Wzrost obrotów w porównaniu do roku poprzedniego niemiecki producent od-notował w krajach nadbałtyckich oraz w Hiszpanii i Rumunii.

W skali światowej, wśród produktów Amazone wyjątkowo pozytywnie rozwijał się rynek opryskiwaczy polowych. Wzrosło również zainteresowanie maszy-nami z zakresu techniki nawożenia, uprawy gleby, siewnikami oraz sprzętem dla gospodarki komunalnej.

- Szczególnie cieszy nas to, że po bardzo dobrym roku 2012 osiągnęliśmy wy-raźny wzrost obrotów kształtujący się powyżej przeciętnego w branży - sko-mentowali Christian Dreyer i dr. Justus Dreyer. Z jednej strony oznacza to ustabilizowaną pozycję rynkową a z drugie świadczy także o tym, że grupa Amazone stale inwestuje w rozbudowę swoich zakładów oraz w rozwój kon-strukcji nowych maszyn.

Z obrotów osiągniętych w roku gospodarczym 2013 na dalsze zwiększenie mocy produkcyjnych przeznaczono 25 milionów euro. Do najważniejszych planów należy zaliczyć budowę nowego centrum techniki w Hasbergen-Gaste ze 120 miejscami pracy dla inżynierów i techników Amazone, którego działal-ność została zainaugurowana w połowie lutego 2014.

W Hasbergen-Gaste na powierzchni 1,75 hektara zbudowano w ubiegłym roku parking dla aut pracowników liczący 570 nowych miejsc. W Lipsku Amazone oddało do użytku nową halę do produkcji pługów, a w Leeden dział logistyki rozbudowano o kolejne 3.000 m².

Firma Amazone sporo zrobiła również w zakresie serwisu i obsługi posprzeda-żowej. Nie tylko zwiększono liczbę pracowników w tym dziale ale zainwesto-wano również w ofertę szkoleniową dla partnerów handlowych Nowością w tej kwestii było uruchomienie przez Amazone w roku 2013 tak zwanego E-Learning. Jest to system dający możliwość interaktywnego, samodzielnego treningu w zakresie kompleksowej obsługi maszyn z wykorzystaniem PC lub tabletu, prowadzonego poza okresem prac polowych.

W zakładach produkcyjnych GAG Eurotechnika w rosyjskiej Samarze, grupa Amazone przejęła w roku 2013 wszystkie udziały i stała się ich wyłącznym udziałowcem. W tych zakładach, Amazone zainwestowała także w budynek administracji i zarządu.

Podobał się artykuł? Podziel się!