System umożliwia rejestrowanie danych z pojedynczych balotów. Gdy bela przechodzi przez komorę, w chwili zawiązania drugiego węzła zostaje zainstalowany znacznik ID o odpowiedniej (wolnej) częstotliwości radiowej. Gdy bela opuszcza komorę i schodzi ze ślizgu, informacje zarejestrowane przez precyzyjny procesor danych systemu Crop ID zostają przekazane do znacznika przez antenę zainstalowaną na końcu górnej części komory bel.

Precyzyjny procesor danych systemu Crop ID™ zapisuje różne dane, włącznie z odczytem średniej wilgotności dla całej beli, wraz z najwyższą wartością dla określonego fragmentu beli, co jest możliwe dzięki zaawansowanemu systemowi pomiaru wilgotności.

System pomiaru wilgotności wykorzystuje dwa koła gwiazdowe, które penetrują belę, wykonując wyjątkowo dokładny pomiar wilgoci. Podczas pracy z aplikatorem Crop Saver rejestrowane jest również użycie konserwantu Crop Saver dodawanego do beli, którego ilość określana jest na podstawie precyzyjnego odczytu wilgotności.

Na znaczniku rejestrowane są również takie dane, jak waga beli, obliczana przy użyciu wcześniej już nagrodzonej technologii ważenia bel firmy New Holland wraz z lokalizacją bel za pomocą systemu GPS oraz z zaznaczeniem daty, czasu, kodów beli i pola.

- Ten rewolucyjny system umożliwia wybór poszczególnych bel, aby zagwarantować optymalną jakość pasz dla bydła, zwiększając opłacalność i produktywność - powiedział Bob Hatz z działu zarządzania produktami do zbioru roślin New Holland. - Takie rozwiązanie umożliwia również dokładne monitorowanie zbioru bel, co  m.in. wpływa na tworzenie dokładnych raportów dla kupujących, dotyczących jakości oferowanych bel - dodaje.

System Crop ID™ stanie się integralną częścią zaawansowanego pakietu Precyzyjnego Rolnictwa firmy New Holland. Użytkownicy mogą pobrać raport zawierający szczegółowe i dokładne dane dotyczące każdej beli.  Ponadto, oprócz korzyści wynikających z możliwości precyzyjnego mapowania plonów i pola, użytkownicy będą mogli precyzyjnie dostosować swoje nakłady, aby zwiększyć poziomy produktywności i opłacalności w kolejnych sezonach.

Podobał się artykuł? Podziel się!