Choć większość producentów stosuje w swoich pługach oryginalne ramy, różniące się od innych, można wyróżnić ich podstawowe typy. Ze względu na kształt i budowę spotyka się ramy przestrzenne lub płaskie oraz ramy kratowe, jedno– lub dwubelkowe, a ze względu na sposób montażu - ramy spawane lub skręcane śrubami. Długość ramy pługa zależy od liczby i rozstawu korpusów. Dostępne na rynku pługi mogą mieć od 2 do nawet 14 korpusów. W pługach bez krojów i przedpłużków rozstaw korpusów to zwykle 60–70 cm, zaś w pługach z pełnym wyposażeniem – od 80 do 100 i więcej cm. Największe pługi półzawieszane mogą mieć więc długość kilkunastu metrów.

Mocny kręgosłup
Rama jest najbardziej obciążonym zespołem pługa. Musi być na tyle sprężysta i wytrzymała, aby chwilowe duże obciążenie dynamiczne, powstające przy natrafieniu przez korpus na przeszkodę, nie spowodowało jej pęknięcia czy trwałego odkształcenia. Jednocześnie musi być na tyle sztywna, aby w normalnych warunkach pracy nie ulegała odkształceniom sprężystym, utrudniającym poszczególnym korpusom utrzymanie jednakowej głębokości i szerokości orki. Ramy pługów zawieszanych zagonowych, najliczniej produkowanych w kraju, są zwykle ramami płaskimi, wykonanymi ze spawanych profili prostokątnych, tworzących jednoczęściowy sztywny zespół. Do ramy pługa są przymocowane na sztywno, za pomocą trzech śrub, słupice korpusów płużnych. Takie rozwiązanie uniemożliwia zastosowanie bezpiecznika chroniącego korpusy płużne czy ramę przed uszkodzeniem w przypadku natrafienia pługa na przeszkodę. Lepsze są pługi z ramą jedno- lub dwubelkową, w których można już zastosować prosty system zabezpieczający korpusy. Mają one słupice przykręcane do wsporników z boku ramy dwiema śrubami, z których jedna, o przewężonym przekroju, jest bezpiecznikiem ścinanym przy nadmiernym obciążeniu korpusu. W pługach dwubelkowych dwie belki ramy (główna i pomocnicza) mogą być połączone z przodkiem przegubowo. Taki układ umożliwia jednoczesne przestawienie wszystkich korpusów na żądaną szerokość roboczą w sposób ciągły, a także do położenia transportowego.