Jedną z zalet aktywnych kombinacji uprawowo-siewnych jest możliwość bezproblemowej pracy nawet na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Najważniejsza jest jednak zdolność bron wirnikowych do rozbijania twardych brył ziemi. To zaleta, którą doceniają przede wszystkim rolnicy gospodarujący na ciężkich glebach, do przygotowania których pod siew potrzebny byłby często kilkakrotny przejazd agregatu biernego. Ze względu na mnogość typów oferowanych dzisiaj bron wirnikowych i bogatą konfigurację z powodzeniem można je stosować także na lżejszych glebach oraz przy siewie w mulcz.

ZĄB, PRZEKŁADNIA I KONFIGURACJA

Agregaty uprawowo-siewne oparte na aktywnej sekcji uprawowej z reguły trafiają do gospodarstw z glebami z tendencją do zbrylania i szybkiego zasychania. W takim przypadku polecane są głównie ciężkie konfiguracje bron wirnikowych, z zębami o długości powyżej 30 cm, które są osadzone w solidnej wannie wykonanej z blachy o grubości 8-10 mm, z dodatkowymi wzmocnieniami. Zazwyczaj z bronami zespolone są różnego rodzaju wały uprawowe, które intensyfikują proces kruszenia brył i zagęszczania powierzchni gleby oraz odpowiaadają za utrzymanie głębokości pracy brony.

Konfiguracja ciężkich zestawów uprawowo-siewnych obejmuje najczęściej również pneumatyczny siewnik wyposażony w redlice talerzowe z solidnym dociskiem (nawet powyżej 50 kg na redlicę). Agregat w takim zestawieniu nie jest tani w zakupie (przy szerokości roboczej 3 m przeciętny koszt zakupu waha się w granicy 110-150 tys. zł netto), a do współpracy z nim potrzeba ciągnika o mocy co najmniej 150-180 KM z solidnym dociążeniem (masa zestawu może sięgać nawet 3 t).

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie agregaty w razie potrzeby wykorzystać również na lżejszych glebach, ponieważ większość bron wirnikowych jest wyposażona w przekładnię, która oferuje zmianę prędkości pracy zębów. Z reguły odbywa się to przez zamianę kół zębatych (przekładnie oferują wówczas 2 prędkości pracy wirników). W niektórych konstrukcjach bron spotkamy również 2 dodatkowe przełożenia (za pomocą dźwigni), co łącznie daje 4 "biegi". Jeśli dodamy do tego dwie lub trzy prędkości WOM ciągnika (540, 750 i 1000 obr./min), z którymi pracuje większość bron, możemy wówczas wybierać spośród wielu prędkości pracy wirników, przy czym najniższe przydadzą się na lekkich glebach. W przypadku pracy na takich glebach pomocne może okazać się również wyposażenie bron w belki (włóki) wyrównujące zamontowane przed i za wirnikami. Przez zmianę wysokości ich położenia może być regulowany stopień "mieszania" i kruszenia gleby przez wirniki.