Nowe modele Claas Tucano mogliśmy sprawdzić w praktyce. Prezentacja odbyła się na wynajętym kilkudziesięciohektarowym polu zasianym pszenicą plonującą na poziomie 8,5 t/ha.

Warunki okazały się wręcz idealne do sprawdzenia atutów nowych modeli Tucano i poczucia różnic w wydajnościach między serią 300, 400 i 500. Wynika ona m.in. z innych koncepcji omłotu i oddzielania ziarna.

W Tucano serii 300 (modele 320 i 340) zastosowano najprostszy tradycyjny system z wykorzystaniem jednego bębna młócącego, odrzutnika oraz wytrząsaczy (5 lub 6). Seria 400 (modele 420, 430, 440, 450) jest wyposażona w system omłotu APS charakteryzujący się dodatkowym bębnem wstępnego oddzielania ziarna, który pozwala znacznie zwiększyć przepływ materiału przez główny bęben młócący jednocześnie nie zwiększając obciążenia, a tym samym zużycia paliwa. W efekcie zastosowania systemu APS wydajność kombajnu wzrasta nawet o 20 proc.

W największym przedstawicielu rodziny Tucano 570 (APS Hybrid) zastosowano system omłotu APS oraz rotor zamiast klawiszowych wytrząsaczy, który przyczynia się do jeszcze większego wzrostu wydajności.

Opisane rozwiązania stosowano już w dotychczasowych modelach Tucano, ale przypominamy o nich by ułatwić rozróżnianie poszczególnych serii. W modelach wchodzących jesienią do sprzedaży wprowadzono jednak wiele zmian konstrukcyjnych poprawiających wydajność, komfort pracy i łatwość codziennej obsługi.

To co rzuca się od razu w oczy to górny wysyp zboża. Dotychczas rura wyładowcza wychodziła z dołu zbiornika. Zmiana ma na celu m.in. umożliwienie wyładunku na większej wysokości i odległości od kombajnu - szybkość wyładunku wzrosła o 30 proc. i wynosi teraz 105 l/s (od Tucano 430) lub 90 l/s (Tucano 320-420). W wersji z najdłuższą rurą można wysypywać zboże na odległość 7,9 m (od osi kombajnu) i wysokość 4,5 m.

Kolejną istotną zmianą jest elektryczne otwieranie pokrywy zbiornika na ziarno, dzięki czemu operator nie musi już wchodzić na kombajn i otwierać jej ręcznie. Wprowadzono też większe okno przez, które można obserwować stan napełnienia zbiornika ziarnem. Oczywiści informacja o stopniu napełnienia zbiornika wyświetlana jest również na komputerze pokładowym.