Głównym elementem decydującym o jakości orki jest odkładnica. O efekcie jej pracy w teorii decyduje stosunek szerokości pracy do głębokości orki oraz kąta odwrócenia skiby. Przesuwająca się gleba po powierzchni kolejno: lemiesza, piersi oraz skrzydła okładnicy, ulega z jednej strony rozciąganiu (przy podrywaniu przez lemiesz), z drugiej zaś (ze względu na tarcie i opór piersi) zgniataniu. Skutkiem tego zjawiska jest rozpadanie i kruszenie materiału. Siła, z jaką materiał jest zgniatany i rozciągany (w praktyce kruszony), zależy zatem od kształtu odkładnicy i oporu, z jakim się po nim przesuwa. Doboru odkładnicy należy dokonać przy uwzględnieniu gatunku gleby oraz celu orki (stopnia odwrócenia i pokruszenia).

Wśród najczęściej spotykanych elementów znajdziemy odkładnice cylindroidalne. Są to odkładnice przeznaczone do pracy na glebach lekkich i średnich. Pozwalają na spulchnienie i napowietrzenie gleby, zapewniając uzyskanie gruzełkowatej struktury gleby. Odkładnice cylindroidalne to nieco zmodyfikowane konstrukcje cylindryczne (kształt części walca, ustawione nieco skośnie do kierunku pracy pługa). W przeciwieństwie do elementów cylindrycznych, odkładnice cylindroidalne są wyposażone w skrzydło nieco zawinięte (wygięte) w stronę bruzdy.

Równie często spotykane są odkładnice półśrubowe. W zasadzie również wywodzą się one z odkładnic cylindrycznych, ale cechują się mocno skręconym skrzydłem odkładnicy. Dobrze sprawdzają się na glebach nieco trudniejszych w uprawie, mając przy tym dobre właściwości do odwracania gleby.

Kolejną grupę tworzą odkładnice śrubowe. Elementy te wyróżniają się dobrymi właściwościami co do odwracania materiału (180 stopni), mają przy tym nieco gorsze właściwości, jeśli chodzi o kruszenie gleby. Ich użycie jest zatem uzasadnione w przypadku pracy na użytkach zielonych lub nieużytkach.

Każdy z liczących się producentów pługów posiada w swojej ofercie odkładnice ażurowe. Wyróżniają się one o blisko 20 proc. niższym oporem przesuwania materiału w stosunku do okładnic litych. Poza tym typowe "ażury" lepiej kruszą glebę i pozostawiają bardziej wyrównaną powierzchnię. Wadą jest wyższa cena, ale dzięki niższym oporom pracy jest ona rekompensowana mniejszym zużyciem paliwa. Dodatkowym atutem jest w przypadku zużycia możliwość wymiany najbardziej startych fragmentów odkładnicy, a nie całego skrzydła.