Klimatyzowana kabina ciągnika rolniczego to wielki atut. Na szczęście nie jest to już luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Właściwie stała się ona standardowym wyposażeniem większości nowych ciągników. Ma ją również większość używanych ciągników produkcji zachodniej, nawet tych ponad 20-letnich. Niestety, w praktyce w wielu używanych ciągnikach klimatyzacja jest, ale nie działa. Najczęściej dlatego, że użytkownik albo zapomniał, albo nie był świadomy, że trzeba ją serwisować, lub po prostu postanowił zaoszczędzić na regularnej obsłudze układu.

KLIMATYZACJA WYMAGA PRZEGLĄDÓW

Klimatyzacja to tylko na pozór układ bezobsługowy. Krążący w instalacji czynnik chłodzący z czasem się ulatnia, zwiększa się w nim zawartość wilgoci, a efektywność układu stopniowo spada. Niestety, wraz z ubywaniem czynnika pogarsza się smarowanie sprężarki i w konsekwencji dochodzi do jej zatarcia - z czynnikiem chłodzącym wymieszany jest olej smarny. Proces ten przebiega nawet wtedy, gdy w układzie nie ma widocznych nieszczelności. Zresztą nawet gdyby były, niełatwo je zauważyć. Ulatnianie czynnika stopniowo następuje np. przez mikropęknięcia w przewodach gumowych, tą samą drogą do układu dostaje się wilgoć.

Konsekwencje zaniechań obsługowych są dość poważne, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty. Zazwyczaj doprowadzają do uszkodzeń sprężarki, której cena może wynieść nawet kilka tys. zł (na ogół oryginalna kosztuje od 2,5 do 4 tys. zł). Oczywiście w wielu przypadkach można kupić tańszy zamiennik lub oddać sprężarkę do regeneracji - to wydatek rzędu kilkuset zł. Jednak po doliczeniu kosztów wymiany taka naprawa i tak skończy się rachunkiem na min. 1 tys. zł.

Kosztownej naprawy można uniknąć. Wystarczy, że raz do roku - najlepiej przed sezonem - zostanie wykonany przegląd klimatyzacji. Właściwie wstępny test można wykonać samodzielnie przy pomocy termometru włożonego do kratki nawiewu. Przy temperaturze zewnętrznej ok. 20°C i klimatyzacji ustawionej na maksymalne chłodzenie, temperatura powietrza przy wylocie z kanału powinna wynosić 6-8°C. Niepokojący powinien być zarówno wzrost, jak i spadek tej temperatury. Niestety, taki test daje tylko ogólny podgląd na temat stanu klimatyzacji. Pewność, że ma ona właściwie parametry pracy, daje tylko profesjonalny przegląd w warsztacie. Powinien on obejmować następujące czynności: