Zakres uprawnień prawa jazdy kategorii „B" jest często nie jasny i wzbudza wiele wątpliwości. Mogliśmy się o tym przekonać śledząc ostrą dyskusję, jaka wywiązała się na naszym portalu internetowym przy artykule „Prawo jazdy kategorii B - zobacz czym pojedziesz".

Okazuje się, że nie wszystko w tym zakresie jest jasne nawet policji, której przedstawiciele odesłali nas z pytaniami do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Publikujemy odpowiedzi, jakie stamtąd otrzymaliśmy.

Farmer: Jakimi maszynami (pojazdami rolniczymi) może poruszać się osoba posiadająca prawo jazdy kat. B?

MIiR: Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B jest uprawniona do kierowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Farmer: Czy wymiary oraz masa takich pojazdów jest nieograniczona do poruszania się nimi na kategorii B?

MIiR: Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. Przyczepa lekka jest to przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg (stosowanie do art. 2 ust. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym). Osoba posiadająca prawa jazdy kategorii B jest uprawniona do kierowania m.in. zespołem pojazdów składającym się z ciągnika rolniczego oraz maszyny rolniczej, której dopuszczalna masa całkowita (dmc) nie przekracza 750kg.

Farmer: Czy osoby posiadające prawo jazdy kategorii B mogą poruszać się zespołami pojazdów rolniczych? Jakimi?

MIiR: Istnieje taka możliwość. Osoby posiadające prawo jazdy kategorii B mogą kierować ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Farmer: Czy osoby posiadające prawo jazdy kategorii B mogą poruszać się ciągnikiem rolniczym z maszyną zawieszaną? Czy dotyczy to maszyn każdej wielkości?

MIiR: Przepisy nie wymagają od osoby posiadającej prawo jazdy kategorii B dodatkowych uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z zawieszoną maszyną. Przepisy nie odnoszą się do wielkości maszyny zawieszonej do ciągnika rolniczego.