Wybór odpowiedniego ciągnika czy ciągników do danego gospodarstwa nie należy do zadań łatwych. Jest to decyzja na lata, a jej konsekwencje mogą być odczuwalne przez cały czas użytkowania maszyny. Wiele kryteriów ocen i wymagań, jakie przed maszyną stawia charakter gospodarstwa, sprawia, że wybór ciągnika rolniczego może należeć do jednej z najtrudniejszych decyzji.

ANALIZA POTRZEB
Dobór ciągnika, obok cech technicznych, eksploatacyjnych, czy też związanych z komfortem pracy operatora powinien również, a może przede wszystkim, uwzględniać aktualne wymagania gospodarstwa związane z prowadzonym kierunkiem produkcji i jej specjalizacją, wielkością produkcji (w tym powierzchnią użytków rolnych) i specyfiką warunków, w których prowadzi się działalność rolniczą w danym gospodarstwie.

dobor_ciagnika (1).jpg

Autor: B. Kowalski

W analizie wielkości gospodarstwa z punktu widzenia doboru ciągnika zwraca się uwagę na liczbę, a także powierzchnię poszczególnych pól z gruntami ornymi lub trwałych użytków zielonych w gospodarstwie oraz dzielące je i gospodarstwo odległości. Istotny jest kształt pól i ich struktura. Jeśli występuje dużo pól o mniejszych powierzchniach i dodatkowo nieregularnych kształtach, to wówczas korzystniejszy będzie ciągnik o większej zwrotności, niekiedy nieco droższy, tym niemniej przydatny na polach, gdzie większość czasu poświęca się na nawroty, zmiany kierunku jazdy i inne nieefektywne działania.

Istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy doborze ciągnika do danego gospodarstwa jest specyfika warunków prowadzenia produkcji roślinnej w regionie, w którym znajduje się gospodarstwo. Uwzględnia się chociażby rodzaj i zwięzłość gleb. Uprawa gleb o dużej zwięzłości wymaga większego zapotrzebowania na moc, co tym samym determinuje dobór ciągnika o odpowiednio wysokiej mocy silnika. Przykładowo, orka pługiem pracującym na głębokości 20–30 cm i z prędkością 5–9 km/h w wypadku gleb lekkich wymaga mocy rzędu 18–30 kW na metr szerokości roboczej, zaś na glebach ciężkich – 50–110 kW, co jednoznacznie wskazuje na różnice w potrzebach odnoszących się do ciągnika i jego silnika.