Według procuducenta, skrętna oś w porównaniu do skrętnego zaczepu ma tę zaletę, że pozwala na wierne podążanie opryskiwacza po śladach ciągnika, bez powodowania negatywnego wpływu na poziome ruchy belki polowej. Jest to tym bardziej istotne, im większa jest szerokość robocza belki polowej.

Maszyny ze skrętną osią są wyraźnie stabilniejsze na zboczach, niż maszyny ze skrętnym zaczepem. Oś skrętna była dotychczas dostępna tylko jako system elektro-hydrauliczny, gdzie dla sterowania konieczna była kompleksowa elektronika regulacji taka, jak obejmujący wszystkie maszyny z komputerem Amatron+. Do pracy z hydro-mechanicznym układem UniTrail wystarczy jedynie terminal obsługowy Amaspray.

Najważniejszą zaletą nowego układu kierowniczego UniTrail jest szybkie, niezależne od prędkości jazdy, spokojne prowadzenie opryskiwacza. Oprócz tego, system funk-cjonuje także przy złożonej belce, polowej pozwalając maszynie na dokładne poru-szanie się po śladach ciągnika; przynosi to odczuwalne korzyści przy pracy we wraż-liwych kulturach rzędowych.

Układem UniTrail, steruje zamknięty system hydrauliczny. Jest on złożony z siłownika zdawczego, zamontowanego między belką pociągową a zaczepem Hitch, oraz z dwóch siłowników odbiorczych, zamontowanych po lewej i prawej stronie kierowanej osi opryskiwacza. Podczas kierowania, siłownik zdawczy jest zsuwany lub rozsuwany, co powoduje wymianę oleju w siłownikach odbiorczych i odpowiednie zmiany pozycji osi opryskiwacza. Jeśli to konieczne, to w trybie polowym za pomocą układu sterują-cego o dwustronnym działaniu, kierowaną oś można przesterować ręcznie.

Gdy układ kierowniczy zostanie skręcony do oporu, załączy się hydrauliczne zabez-pieczenie przed przeciążeniem. W porównaniu do wcześniejszych, czysto mechanicz-nych systemów kierowania z Amazone-BBG, znacznie wzrosła trwałość komponentów, co stanowi także jedną z istotnych zalet systemu UniTrail.

Na skali zawsze widać, w jakiej pozycji znajduje się oś. Dzięki temu kierowca może przełączać układ kierowniczy do trybu polowego lub drogowego dokładnie przy środ-kowej pozycji osi oraz nadzorować ręczne korekty kierowania na zboczach. W trybie jazdy drogowej przełączanie między drogą a polem odbywa się z kabiny ciągnika – si-łownik zdawczy i siłowniki odbiorcze są wtedy wzajemnie rozłączone. Podczas ruchów kierowania olej przemieszcza się tylko między dwoma komorami siłownika zdawczego a siłowniki odbiorcze na osi opryskiwacza są zablokowane w pozycji środkowej.

Agregatowanie opryskiwacza ciągnikiem następuje przez belkę pociągową oraz dolne dźwignie zaczepu kategorii II. Maszyna z takim zaczepem jedzie w ruchu drogowym tak samo spokojnie, jak przy dołączeniu do zaczepu transportowego. Luz na dolnych dźwigniach jest bardzo mały i tylko w minimalnym stopniu wpływa na właściwości jezdne. Nowy system posiada homologację do jazdy po drogach z prędkością do 40 km/h przy napełnionym zbiorniku.
Podobał się artykuł? Podziel się!