Każda decyzja związana z wyposażeniem gospodarstwa w nowy ciągnik powinna zostać poprzedzona dokładną analizą specyfiki funkcjonowania i wielkości gospodarstwa w powiązaniu z zapotrzebowaniem na moc w stosunku do maszyn z jakimi ma współpracować. Warto na taką analizę poświęcić więcej czasu, rozważyć opcje zakupu porównywanych pod względem mocy ciągników kilku lub nawet kilkunastu producentów. Końcowy wybór jest na ogół kompromisem między oczekiwaniami, a rzeczywistymi uwarunkowaniami finansowania zakupu i użytkowania ciągnika.

NIE TYLKO PALIWO…
Podstawowym kosztem jest oczywiście wydatek związany z kupnem ciągnika. Jego wysokość zależy od marki, wyposażenia, a także parametrów eksploatacyjno-technicznych, wśród których najważniejszą rolę pełni moc silnika. Zróżnicowanie kosztów inwestycyjnych jest w tym przypadku spore, nawet biorąc pod uwagę silniki jednakowej mocy w porównywanych ciągnikach oferowanych przez poszczególnych producentów. Równie zróżnicowane okazują się koszty eksploatacji ponoszone każdego dnia, miesiąca i roku. Podejmując decyzję o wyposażeniu gospodarstwa w ciągnik, istotne staje się tym samym przeanalizowanie wysokości koniecznych do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i możliwości ich racjonalnego kształtowania w danych warunkach produkcyjnych. Koszty eksploatacji dotyczą utrzymania i użytkowania ciągnika.

Utrzymanie ciągnika wiąże się z uwzględnieniem wydatków na amortyzację, garażowanie, konserwację, ubezpieczenie i rejestrację oraz ewentualnym kosztem uzyskania kredytu i jego oprocentowania.

Koszt amortyzacji – wyraża stopniową utratę wartości danego sprzętu rolniczego w okresie jego eksploatacji i zależy od początkowej ceny ciągnika oraz przewidywanego okresu jego użytkowania. W przypadku ciągników zakładany okres ich użytkowania obejmuje stosunkowo szeroki przedział czasu – od 12 lat do nawet 25 lat. Przytoczone zakresy podawane są w specjalistycznej literaturze przez różne instytucje zajmujące się badaniami z zakresu użytkowania sprzętu rolniczego. Rzeczywisty okres użytkowania ciągnika w gospodarstwie, trwający aż do jego pełnego unieruchomienia, weryfikują oczywiście umiejętności obsługi sprzętu i rzeczywiste warunki jego pracy, które mogą znacznie różnić się między gospodarstwami. Według danych krajowych, okres użytkowania ciągników zaliczanych do klasy uciągu 6 kN wynosi 25 lat, zaś w przypadku ciągników klasy uciągu 9 i 14 kN okres użytkowania ciągnika szacuje się na 20 lat. Inaczej jest według danych austriackich, niemieckich i szwajcarskich, gdzie okres użytkowania ciągnika przyjmuje się na poziomie równym odpowiednio 16,6 oraz 12 lat.