Uprawa przedsiewna powinna umożliwić prawidłowy wysiew i kiełkowanie nasion, a potem rozwój roślin. Wiosenną uprawę przedsiewną ułatwia umiejętnie wykonana jesienią uprawa zasadnicza. Orka wyrównana, zwłaszcza narzędziami doprawiającymi, bez zbrylonych skib, umożliwia przygotowanie gleby w jednym przejeździe roboczym agregatu biernego nawet na glebach cięższych. Na takich glebach, zwłaszcza zbrylonych, mogą być jednak konieczne dwa przejazdy robocze. Jeśli agregat bierny sobie nie radzi, np. przy zaschniętych skibach, trzeba użyć agregatu aktywnego.

Aby zapewnić prawidłową pracę redlic siewnika, należy na powierzchni wytworzyć warstwę pulchną, a pod nią – warstwę bardziej zwartą, na której redlice siewnika będą się opierać. Warstwa pulchna powinna mieć grubość zbliżoną do głębokości siewu. Zadania te spełniają agregaty uprawowe, wyposażone w zespoły spulchniające i wały krusząco-ugniatające. Intensywność pracy agregatów zależy od rodzaju sekcji spulchniającej i wałów.

Bierny wystarczy
Na większości gleb w Polsce wystarczające są narzędzia bierne wyposażone w zęby. Rozpylają one glebę w niewielkim stopniu, gdyż jej rozdrabnianie następuje drogą pękania calizny. Pozostawiają drobne wilgotne grudki na głębokości siewu, a suche, większe – na powierz-chni, nie tworząc przy tym tzw. zlepów. Jest to optymalny układ gleby zapewniający szybki przepływ wody i powietrza do nasion, ze strukturą powierzchniową odporną na rozmywanie przez deszcz i wiatr. Ponieważ bierne zestawy do uprawy przedsiewnej działają na glebę niezbyt intensywnie – największa prędkość, z jaką elementy robocze uderzają w glebę, to prędkość jazdy – stwarzają znacznie mniejsze niebezpieczeństwo zniszczenia struktury gleby niż narzędzia aktywne, zarówno w warunkach suchych, jak i wilgotnych. Mimo mniej intensywnego kruszenia niż czynią to maszyny aktywne, w strefie siewu znajduje się dostatecznie dużo cząstek drobnych i wilgotnych. Agregatami biernymi można też wcześniej rozpoczynać wiosenną uprawę niż agregatami aktywnymi.