Badania przestrzennej zmienności fizycznych i chemicznych właściwości gleby są szczególnie ważne dla rolnictwa precyzyjnego. Znajomość przestrzennego zróżnicowania warunków glebowych w obrębie pola jest podstawą do precyzyjnych zabiegów agrotechnicznych oraz wyznaczenia stref technologicznych dla zróżnicowanych warunków glebowych.

Wydajny pomiar

Tradycyjne metody badania przestrzennej zmienności właściwości fizycznych i chemicznych gleb wymagają dużej liczby próbek, a także zaangażowania laboratoryjnych metod analitycznych, przez co są drogie oraz czasochłonne.

Dlatego stale są rozwijane metody badawcze oparte o różnego rodzaju czujniki mobilne określające parametry gleby na zasadzie pomiaru właściwości elektromagnetycznych. Do najczęściej stosowanych tego rodzaju czujników można zaliczyć konduktometr przewodności elektromagnetycznej EM 38MK2 Geonics Ltd (Canada), zintegrowany z urządzeniem GPS.

Ponieważ mierzona wartość przewodności elektromagnetycznej gleby jest ściśle skorelowana z podstawowymi cechami gleby, takimi jak: skład mechaniczny, zawartość wody i substancji organicznej, może być ona z dużym powodzeniem wykorzystywana do charakteryzowania wyżej wymienionych cech glebowych.

Konduktometr EM38 jest powszechnie używany w wielu krajach, na przykład Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i krajach Europy Zachodniej. Stosując to narzędzie, można pokryć pomiarami duże obszary w stosunkowo krótkim czasie. Konduktometr EM38 pozwala na pomiary na dwóch głębokościach: 1,5 lub 0,75 m.

Konduktometr EM38 jest bardzo lekki (kilka kilogramów) i ma zaledwie metr długości, co pozwala na dokonywanie szybkich pomiarów z dużą rozdzielnością.

Pomiar może być przeprowadzony przez położenie instrumentu w dowolnym miejscu na polu (pomiar punktowy) i odczytanie mierzonej wartości.

Cyfrowe wskaźniki są umieszczone na górze i z boku narzędzia, dlatego są widoczne w czasie pomiarów w pionowym, jak i poziomym układzie anten.

Jednakże największą zaletą urządzenia jest możliwość przeprowadzenia pomiaru ciągłego. Konduktometr w takim układzie jest ciągnięty na przykład za ciągnikiem rolniczym, samochodem terenowym bądź quadem, a pomiar jest wykonywany automatycznie. Dane pomiarowe wraz ze współrzędnymi przesyłane są kablem łączącym instrument z rejestratorem danych. W takiej konfiguracji w ciągu jednej godziny może zostać zapisanych 3 tys. punktów pomiarowych.