Nowa prasa balotów okrągłych IMPRESS wprowadza nowe standardy w technice prasowania. Precyzja połączona z wydajnością daje najlepsze efekty pracy. Ta podstawowa zasada znalazła zastosowanie w nowej prasie rolującej Pöttinger IMPRESS. Pod pojęciem IMPRESS kryje się prasa stałokomorowa, prasa zmiennokomorowa i kombinacja z owijarką, w każdym wariancie w wersji MASTER i PRO.

Nowa technologia LIFTUP umożliwia naturalny przepływ prasowanego materiału, tzn. że pasza może wpływać do komory prasowania równolegle/ stycznie (pod optymalnym kątem). W efekcie prasa ma większą zdolność przyjmowania masy i przez to większą przepustowość, przy jednocześnie małej stracie owijanego materiału. Komora prasowania jest w ten sposób wypełniona równomiernie i na całej przestrzeni. Takie rozwiązanie z jednej strony mocno redukuje jazdę lewo/prawo, aby uzyskać dobrze uformowany balot, z drugiej zaś proces formowania w każdych warunkach pracy od samego początku jest optymalny. Prosto i skutecznie. Niezależnie od tego, czy jest mokro czy sucho, czy prasa jest używana do prasowania słomy, siana czy też do kiszonki - wystarczy jedna maszyna na każde warunki pracy.

Krótko tnąca belka nożowa "FLEXCUT 32" IMPRESS oferuje do 32 obracalnych noży TWINBLADE oraz sprawdzone indywidualne zabezpieczenie każdego z noży: teoretyczna długość cięcia wynosi 36 mm na całej szerokości. To jedyne takie rozwiązanie na runku. Przy pomocy opatentowanego systemu uruchamiania grupy noży można wybrać żądaną ilość noży jaka ma być użyta w pracy. Noże ślepe nie są już potrzebne, bo wolna przestrzeń jest wypełniona przez noże, które w danym momencie nie są używane. Krótsze cięcie umożliwia większe zagęszczenie prasowanego materiału i przez to większą masę balotu (kiszonki, siana, słomy). To wpływa na zmniejszenie kosztów transportu, jak również kosztów przechowywania - mniejsza powierzchnia przechowywania i mniejsze nakłady manipulacyjne.

Równomierne krótkie cięcie zapewnia ponadto, w przypadku kiszonki, homogeniczne mieszanie paszy i zmniejsza intensywność mieszania w przypadku użycia paszowozu. To niesie za sobą pozytywne skutki w postaci większej stabilności fermentacji i lepsze jakości kiszonki. Krótko pocięta słoma jako pasza lub podściółka w oborze to również nowy, wyższy standard.