Zakup każdej nowej maszyny, np. przyczepy albo rozrzutnika, to niewątpliwie bardzo poważne przedsięwzięcie. Aby zakup był trafny i opłacalny, sprzęt powinien służyć właścicielowi przez długie lata. Głównie z tego względu każdy zakup należy poprzedzić wnikliwą i wszechstronną analizą wszystkich jego aspektów. Jest to tym bardziej wskazane z uwagi na trwający kryzys gospodarczy, mocno dający się we znaki rolnictwu. Kupując  maszynę gorszej jakości, nabywca może szybko wiele stracić na jej wartości. I odwrotnie: kupując produkt droższy lecz lepszy, można bardzo  dużo zaoszczędzić.
Decydując się zatem na zakup np. nowego rozrzutnika, dla własnego dobra warto zadać sobie nieco trudu i poszukać sprzętu najbardziej odpowiadającego zarówno potrzebom własnym, jak też wykonanego przy zastosowaniu możliwie najlepszych materiałów i sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego.

RACJONALNY ZAKUP: WYŻSZA JAKOŚĆ – MNIEJSZY KOSZT 
Dokonanie racjonalnego wyboru sprzętu zależy od wielu czynników. Pamiętać trzeba również, że o realnej wartości zakupionego rozrzutnika świadczy tak naprawdę koszt jego codziennej eksploatacji oraz cena jaką można za niego uzyskać przy ewentualnej odsprzedaży.
Jak wspomniano we wstępie, w dobie kryzysu dotykającego także rynek rolny, każda złotówka powinna być wydatkowana racjonalnie. Potencjalny nabywca powinien mieć na uwadze, iż koszt całkowity nowego rozrzutnika to nie jest tylko detaliczny koszt jego zakupu. Do całkowitego kosztu rozrzutnika należy bowiem wliczyć wszelkie koszty eksploatacyjne, związane z późniejszym użytkowaniem i konserwacją. Koszt całkowity można z kolei pomniejszyć o cenę uzyskaną z ewentualnej odsprzedaży innemu użytkownikowi.
Nabywca zwracający uwagę wyłącznie na koszt zakupu nowego rozrzutnika i decydujący się często na nabycie sprzętu najtańszego, z reguły popełnia poważny błąd, który może go drogo kosztować. Ponosi on zwykle znaczne koszty dodatkowe wynikające z eksploatacji tańszego sprzętu, który często okazuje się być także gorszej jakości, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Tymczasem, koszt całkowity nowego rozrzutnika można zredukować, i to niekiedy znacznie, zmniejszając wydatki ponoszone na jego użytkowanie i konserwację. Wydatki te z pewnością będą niższe w przypadku zakupienia wprawdzie droższego, ale także na ogół lepiej zabezpieczonego przed korozją rozrzutnika, którego trwałość jest dzięki temu większa, a podatność na awarie mniejsza.

ROZRZUTNIK MALOWANY CZY OCYNKOWANY?
Wyższa jakość materiałów i zabezpieczenia antykorozyjnego niewątpliwie zwiększa gwarancję, że zużycie lub zniszczenie najbardziej kosztownych, stałych elementów konstrukcyjnych rozrzutnika będą znacznie spowolnione. Najczęściej stosowane sposoby zabezpieczenia przed korozją to malowanie oraz cynkowanie metodą ogniową.
Wiele wskazuje, iż lepszymi produktami, spełniającymi zarówno rygorystyczne wymogi jakościowe jak i oczekiwania klienta odnośnie trwałości, są rozrzutniki wykonane z elementów ocynkowanych.
Rozrzutnikami takimi są produkty firmy CynkoMet Sp. z o.o., specjalizującej się w wytwarzaniu sprzętu rolniczego  zabezpieczonego całkowicie poprzez cynkowanie  ogniowe. Cecha ta wyróżnia produkty firmy na rynku maszyn rolniczych. Mająca siedzibę w Czarnej Białostockiej (województwo podlaskie) firma jest czołowym w Polsce producentem rozrzutników i przyczep  rolniczych. Przedsiębiorstwo z Podlasia może poszczycić się  60-letnią tradycją oraz  wieloma  certyfikatami  i wyróżnieniami  branżowymi, które potwierdzają jego doświadczenie i wysoką jakość wyrobów. Oferta firmy obejmuje m.in. szeroki asortyment rozrzutników: jednoosiowych, dwuosiowych, tandemowych oraz skorupowych o ładowności od 800 kilogramów do 12 ton. 
Dbałość o jak największą trwałość rozrzutników wytwarzanych przez CynkoMet Sp. z o.o. uwidacznia się już na wstępnym etapie ich produkcji tj. podczas wyboru materiałów. Wszystkie profile i blachy muszą bezwzględnie spełniać wymagania stawiane materiałom poddawanym cynkowaniu metodą ogniową. Przeprowadzana jest ona bowiem w temperaturze 450 stopni Celsjusza. Całkowite zanurzenie elementów zapewnia bardzo równomierny dostęp roztopionego cynku do wszystkich powierzchni (zewnętrznych i wewnętrznych) każdego profilu, co skutkuje doskonałym zabezpieczeniem antykorozyjnym nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Ta technologia zabezpieczenia powierzchni wymaga ponadto używania do budowy rozrzutników wytrzymalszych profili stalowych o grubszych ściankach, odpornych na odkształcenia termiczne. Także i sama powłoka cynkowa ma wtedy odpowiednio większą grubość, co wydatnie wpływa na wydłużenie żywotności wszystkich ocynkowanych elementów. Powierzchnia ocynkowana charakteryzuje się większą twardością, zwiększoną odpornością na uderzenia, odkształcenia mechaniczne (wgniecenia) oraz ścieranie.
Ocynkowane ogniowo powierzchnie elementów konstrukcyjnych są tak świetnie zabezpieczone, że ich trwałość można śmiało liczyć w dziesiątkach lat (wg PN jest to ok. 30 lat dla agresywnego środowiska).
Oczywiście, zabezpieczenie antykorozyjne  poprzez malowanie natryskowe również zapewni rozrzutnikowi ochronę. Jej okres jest jednak nawet i kilkakrotnie krótszy, wg PN-EN ISO 12944 wynosi on od 2 do ponad 15 lat,  a sam proces jest bardzo wrażliwy na błędy ludzkie ( niedomalowania, za mała grubość powłoki itp.) w porównaniu z rozrzutnikami cynkowanymi ogniowo. Należy też pamiętać, że malowane profile stalowe są na ogół cieńsze, a więc i mniej wytrzymałe mechanicznie niż te, które są poddawane ocynkowaniu. Co więcej, ochrona powierzchni malowanych przed niszczycielskim działaniem korozji wymaga częstej, kłopotliwej i czasochłonnej procedury  usuwania ognisk rdzy. Środki przeciwkorozyjne i farby lepszej jakości należą do produktów kosztownych. Ponadto, miejsca trudno dostępne (np. powierzchnie wewnętrzne profili) w przypadku konstrukcji malowanych natryskowo z reguły pozostają słabo bądź w ogóle niezabezpieczone.
Zakupienie rozrzutnika zbudowanego z grubszych i wytrzymalszych profili ocynkowanych jest zatem o wiele korzystniejsze niż produktu wykonanego ze stali cieńszej i zabezpieczonej tylko poprzez malowanie.