Przed kupnem ciągnika należy ostrożnie podchodzić do reklam producentów podkreślających zwykle tylko zalety ciągników, których nie można ocenić natychmiast, a dopiero po pewnym okresie użytkowania. Warto wówczas skorzystać z opinii innych użytkowników upatrzonego lub podobnego modelu. Pomocne mogą być też wyniki niezależnych testów porównawczych ciągników, wykonywanych przez jednostki badawcze według jednolitych międzynarodowych procedur.

Czas na moc
Najważniejsze parametry ciągnika to moc silnika i zużycie paliwa. Moc podawana w materiałach reklamowych jest najczęściej parametrem uzyskiwanym na kole zamachowym silnika i nieosiągalnym podczas normalnej pracy ciągnika. Moc jaką dysponuje ciągnik, np. na WOM, może być mniejsza od 7 do nawet 20 proc., a jednostkowe zużycie paliwa większe o podobną wartość. Te różnice są spowodowane koniecznością napędu przez silnik ciągnika jego zespołów, takich jak pompy hydrauliczne, sprzęgła, automatyki sterowania układem napędowym, sprężarką itp. Na tę różnicę mają również wpływ nieuniknione straty mocy w układzie przeniesienia napędu, uzależnione od stopnia złożoności, jakości wykonania i montażu silnika oraz skrzyni biegów i przekładni. W testach moc i jednostkowe zużycie paliwa mierzone są na WOM ciągnika po wyłączeniu wszystkich urządzeń pomocniczych napędzanych od silnika. Moc na WOM można sprawdzić, jeśli dysponuje się specjalnym hamulcem. Moc odbierana z WOM ciągnika nie powinna być mniejsza niż 85–90 proc. maksymalnej mocy silnika. W przeciwnym razie świadczy to o niskiej sprawności układu napędowego.
Zużycie paliwa zależy od obciążenia silnika, dlatego podaje się tzw. jednostkowe zużycie paliwa w gramach na jednostkę wykonanej pracy – zwykle kilowatogodzinę (g/kWh). Dane podawane przez producentów są wartościami minimalnymi i nie do końca przekładają się na zużycie eksploatacyjne. Tzw. optymalne jednostkowe zużycie paliwa dla najlepszych silników oscyluje wokół 200 g/kWh. Silniki o mniejszej mocy mają niższą sprawność, a zatem wyższe jednostkowe zużycie paliwa.