Ustanowienie standardowej normy ISO otworzyło drzwi do racjonalnego gospodarowania artykułami fitosanitarnymi, nasionami, nawozami, itp. Nie tak dawno belgijski producent maszyn rolniczych - Joskin zaproponował zastosowanie tej normy połączonej z systemem GPS do swoich aplikatorów i ramp do rozlewania gnojowicy, które dostosował do otwierania i zamykania poszczególnych sekcji osobno.

Firma Joskin oferująca sterownik ze złączem Isobus już od kilku lat, daje teraz możliwość rozszerzenia sterownika do funkcji automatycznego kierowania otwieraniem i zamykaniem poszczególnych sekcji aplikatora lub rampy do gnojowicy połączonej z wozem asenizacyjnym. Zewnętrzna antena GPS wysyła sygnał położenia do systemu Section Control, a aplikacja Isobus porównuje go z pozycjami zarejestrowanymi wcześniej i zamyka dopływ do sekcji nad strefą, która już została nawieziona.

System ma ogromne znaczenie ze względu na coraz większe wymagania co to kontroli strat azotowych. Pozwala bowiem na uniknięcie podwójnego nawożenia, zawłaszcza przy sąsiednich przejazdach, na uwrociach, w narożnikach i przy objeżdżaniu przeszkód. Daje ono większą precyzję rozlewnia gnojowicy, a zatem pewność, że w danej sytuacji nie doszło do naruszenia przepisów związanych z dopuszczalnymi dawkami nawożenia. 

Wraz z prezentacją systemu rolnictwa precyzyjnego Joskin Section Control, producent prezentuje różnego rodzaju adaptery rozlewające, w których zastosowano hydrauliczne lub pneumatyczne zaciski zamykające poszczególne sekcje węży. Np. w przypadku rampy rozlewającej Joskin PendiSlide o szerokości 12 m, mamy możliwość sterowania 12 sekcjami. Każda sekcja zacisków jest sterowana osobnym zaworem, przy czym sekcje zewnętrzne po obu stronach mogą ograniczać się do jednego elementu (jednego węża w wypadku PendiSlide), tak by precyzja sterowania była równa precyzji GPS-u (20 cm).

W ten sposób, w przypadku sąsiadujących przejazdów, jeśli operator zbytnio zbliży się do linii poprzedniego przejazdu, zostanie odcięte tylko zasilanie zewnętrznego węża. Czas tego odcięcia może być określony przez operatora.

By zapobiec powstaniu zbyt dużej pustej przestrzeni między sąsiednimi przejazdami, operator będzie mógł np. tak ustawić odcinanie zasilania, żeby włączało się, kiedy stopień pokrycia powierzchni roboczych osiągnie 50% (tzn., że lemiesz brzegowy będzie jechał po śladzie ostatniego lemiesza sąsiedniego przejazdu).

Oczywiście sterownik Isobus natychmiast wychwyci różnicę ciśnienia i przepływu, która wynika z odłączenia danej sekcji i odpowiednio przesteruje głównym zaworem zasilania rozdzielacza, tak aby utrzymać określoną wydajność aplikacji.

Standardowa funkcja opracowanego systemu Section Control umożliwia również automatyczną obsługę odcinków cząstkowych np. opryskiwaczy, rozsiewaczy nawozów i maszyn do siewu precyzyjnego, w zależności od położenia GPS i od stopnia nakładania się powierzchni roboczych. Warunkiem jest aby system współpracował z magistralą Isobus.

Podobał się artykuł? Podziel się!