O tym, jak ważne jest wykonanie poprawnej kalibracji opryskiwaczy wiemy zazwyczaj tylko z teorii. Szkoda, bo skalibrowanie maszyny nie jest ani trudne, ani czasochłonne, a niesie za sobą wiele korzyści.

Przystępując do pracy opryskiwaczem skalibrowanym mamy przede wszystkim pewność, że ciecz roboczą uda nam się wykorzystać w 100 proc. na zaplanowanej powierzchni i będzie ona równomiernie rozprowadzona po całym polu.

Pierwszą z czynności kalibracyjnych jest określenie dawki cieczy, którą chcemy wykorzystać do wykonania zabiegu na jednym hektarze. Wskazówką w tym przypadku są etykiety na środkach ochrony roślin, które dokładnie opisują ten parametr (dla przykładu przyjmijmy, że na środku określona wartość to 300 l).

Zanim przejdziemy do wyliczeń, musimy znać również wzajemny rozstaw rozpylaczy na belce (w większości opryskiwaczy 50 cm). Poza tym jeśli dokonujemy kalibracji opryskiwaczy z rozpylaczami już zamontowanymi, warto określić ich oznaczenie i odnaleźć tabele (są one dostarczane do opryskiwacza lub można je pobrać ze stron internetowych producentów), w której opisany jest jednostkowy wydatek cieczy (l/min) w zależności od ciśnienia.

Następnym krokiem jest pomiar prędkości agregatu (ciągnik rolniczy i opryskiwacz), o ile oczywiście ciągnik nie dysponuje prędkościomierzem. Najlepiej jeśli pomiar ten jest prowadzony z opryskiwaczem wypełnionym wodą i w warunkach zbliżonych do rzeczywistych panujących na polu, czyli na przykład nie na utwardzonym podłożu.

Aby wyliczyć prędkość najlepiej wyznaczyć odcinek o długości 100 m. Następnie dla wybranego przełożenia i prędkości obrotowej silnika (takiej jaka ma być podczas wykonywania zabiegu) powinniśmy zmierzyć czas przejazdu agregatu na wyznaczonym odcinku. Z reguły będzie to wartość od 40 do 90 sekund. Dla przykładu przyjmijmy, że 100 m przejechaliśmy w czasie 60 s.

Aby wyznaczyć prędkość w km/h należy pomnożyć długość wyznaczonego odcinka pomiarowego i stałą wartość 3,6, a następnie podzielić przez zmierzony czas przejazdu. A zatem w naszym przypadku będzie to 100x3,6/60 co jest równe 6 km/h (optymalna prędkość podczas pracy opryskiwaczem to 4-7 km/h).