Przygotowanie kombajnu zbożowego do sezonu to dokładne przejrzenie jego podzespołów, wymiana zużytych lub uszkodzonych części lub zespołów i nasmarowanie podstawowych punktów maszyny.
Nadmiernie zużyte w poprzednich sezonach części kombajnu, jak np.: nożyki, palce, śruby, pasy, łańcuchy, listwy, filtry, łożyska, instalacje elektryczne i hydrauliczne należy sprawdzić, naprawić lub wymienić.

Reaktywacja zespołu żniwnego
Przegląd maszyny przed żniwami należy zacząć od nagarniacza. Trzeba sprawdzić między innymi kompletność palców i stan układu napędzającego. Brakujące palce należy wymienić, a skrzywione wyprostować. Trzeba również skontrolować stan układu napędowego, a w nim tuleje przegubów – jeśli są zużyte powodują nadmierny luz belek palcowych, hałas i nieprawidłowe nagarnianie zboża. Nagarniacz musi pracować bardzo delikatnie. Jeżeli źdźbła stoją prosto, to listwy nagarniacza muszą zanurzać się do łanu pionowo na wysokość poniżej kłosów, tj. dolne ramię uderza na mniej więcej 1/3 wysokości od kłosa zboża. W tym przypadku palce należy ustawić prostopadle do podłoża. Jeżeli zboże jest wyległe, należy nagarniacz wysunąć dalej w przód, opuścić i lekko wysunąć palce do przodu. Ważne jest ustawienie obrotów nagarniacza – w przypadku zbóż stojących  prędkość obwodowa listew powinna być niewiele wyższa od prędkości kombajnu – (do 10 proc.). Praca w łanie wyległym wymaga zwiększenia prędkości motowidła nawet do 40 proc. wyższej niż prędkość jazdy kombajnu. W zasadzie każde przesterowanie prędkości roboczej, wynikające np. ze zmiany wielkości plonu, wiąże się z regulacją obrotów nagarniacza.

Aby uniknąć strat i zapewnić dokładne cięcie zbóż, należy prawidłowo wyregulować zespół tnący. Przed założeniem listwy tnącej (o ile była wyjęta z kombajnu po żniwach) trzeba sprawdzić jej stan techniczny. Uszkodzone, stępione nożyki oraz palce należy wymienić na nowe. Bardzo ważne jest dokładne ustawienie listwy tnącej w stosunku do belki palcowej. Osie nożyków powinny pokrywać się z osiami palców. Przesunięcie tych osi powyżej 3 mm wymaga regulacji targańca. Położenie nożyków względem stalek można regulować przy pomocy prowadnic i przycisków. Pierwszy nożyk powinien być wysunięty o mniej więcej 3–7 mm (w zależności od kombajnu) za oś drugiego palca. Luz między stalką palca a nożykiem powinien wynosić od 0,3 do 0,8 mm przy odchylonej listwie. Należy bezwzględnie pamiętać o codziennym smarowaniu listwy tnącej i belki palcowej (przegubu kulowego łącznika listwy nożowej i przegubu kulowego targańca) za pomocą smaru stałego.
Po okresie przechowywania kombajnu należy sprawdzić stan podajnika ślimakowo-palcowego. Skrzywione zwoje ślimaka trzeba