Obie firmy uzupełniają się wzajemnie nie tylko pod względem oferty produktów, ale również zasięgu geograficznego. Po połączeniu firmy Kramp i Grene zostaną niekwestionowanym liderem na rynku dzięki przychodom o wysokości 625 milionów euro i obecności w 22 europejskich krajach. Zarządy obu firm wierzą, że ich zbliżenie przyniesie wiele dodatkowych korzyści. Usługi świadczone przez firmy Kramp i Grene w poszczególnych krajach będą nadal dostępne dla ich klientów.

W ciągu ostatnich 10 lat firma Kramp rozwinęła się znacznie w kierunku handlu elektronicznego, oferując najlepszy na rynku system scentralizowanych zakupów w Holandii, Niemczech, Belgii, oraz zyskała silną pozycję w innych krajach europejskich. Działając na podobnej zasadzie, firma Grene została liderem rynku w krajach skandynawskich, bałtyckich oraz w Polsce. Przez kilka lat obie firmy współpracowały ze sobą na zasadach joint venture w Rosji. Połączenie firm nie będzie miało wpływu dla ponad 2400 osób zatrudnionych przez obu dostawców. Nowe konsorcjum planuje rozbudować i umocnić swoją pozycję na rynkach i w pełni wkroczyć na rynki Europy Wschodniej i Południowowschodniej, szacując wzrost przychodów do 1 miliarda euro do roku 2017.

Działamy na podzielonym rynku - powiedział Eddie Perdok, prezes firmy Kramp. - Zyskaliśmy pozycję lidera na tym rynku nie tylko dzięki skali naszych działań, ale przede wszystkim dzięki jakości usług, sprzedaży online (handlowi elektronicznemu), wsparciu technicznemu oraz nocnej dystrybucji części do naszych klientów. Chcemy powiększać swoją przewagę, aby świadczyć lokalnie usługi na jak najwyższym poziomie. W ten sposób możemy zapewnić naszej firmie silną pozycję oraz wysokie zyski.

Dostawcy hurtowi w branży technicznej wybierają zawsze lokalizacje w pobliżu swoich klientów. Sprzedaż oraz świadczenie usług są organizowane regionalnie, w stylu oraz języku odpowiednim dla danego kraju. Jedyną zmianą, jaką odczują klienci w tych krajach będzie poszerzenie oferty części i akcesoriów. Gama oferowanych produktów zostanie znacząco rozszerzona w ciągu najbliższych kilku lat.

Zespół ds. współpracy pod kierownictwem Carstena Thygesena, prezesa firmy Grene, natychmiast rozpocznie pracę nad rozwojem. - Skupimy się głównie na rozszerzeniu gamy produktów oraz zakupach. Poza bardziej bogatą ofertą produktów nasi klienci nie zauważą żadnych efektów połączenia firm. Nic nie może zakłócić sprawnej dostawy niemal 13 000 zamówień każdego dnia. Wymaga to dokładnego przygotowania i profesjonalnego wdrożenia - powiedział Carsten Thygesen.