Mimo, że rolnicy indywidualni nie mają obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych oraz wykonywania zbioru zbóż, w większości przypadków decydują się na ich zdobycie. Część rolników decyduje się na taki kurs ze względu na chęć poznania maszyn żniwnych i zdobycia dodatkowej wiedzy w tym zakresie. Wiele osób do kursu przystępuje jednak ze względu na wymogi firm ubezpieczeniowych czy sprzedawców maszyn żniwnych.

Okazuje się bowiem, że w przypadku wielu firm ubezpieczeniowych brak dodatkowych kwalifikacji z zakresu obsługi maszyn żniwnych uniemożliwia wykupienie polisy OC, a w przypadku wypadku może skutkować odstąpieniem ubezpieczyciela od wypłaty odszkodowania.

Tą samą drogę przyjęli również producenci kombajnów, którzy w przypadku awarii kombajnu spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem maszyny mogą odstąpić od naprawy gwarancyjnej. Warto zatem zdecydować się na odbycie kursu, tym bardziej, że nie jest on drogi i czasochłonny. Oferuje przy tym możliwość zdobycia przynajmniej cząstki wiedzy o prawidłowej i racjonalnej eksploatacji maszyn.

Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych z reguły podzielony jest na część teoretyczną, praktyczną i indywidualną naukę techniki pracy kombajnami zbożowymi.

Część teoretyczna zawiera zagadnienia dotyczące budowy oraz zasad działania, obsługi, regulacji wybranych typów kombajnów zbożowych (Bizon, New Holland, Claas, John Deere, Fendt i innych). Natomiast część praktyczna zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem kombajnu do pracy, regulacją poszczególnych zespołów, obsługą i pracą kombajnu, a także usuwaniem usterek technicznych. Część praktyczna powinna być realizowana w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Ukończenie kursu powinno zapewnić uczestnikowi podstawową wiedzę techniczną oraz umiejętności niezbędne do sprawnej i bezpiecznej pracy kombajnem.

Część teoretyczna trwa 23 godziny. Część praktyczna realizowana jest w ciągu 24 godzin, natomiast indywidualne zajęcia praktyczne z techniki pracy kombajnami zbożowymi w wymiarze 1 godziny na słuchacza. Na kurs przyjmowane są osoby pełnoletnie, posiadające prawo jazdy kat. T lub B bądź wyższych kategorii. Ceny kursu kształtują się na poziomie od 300 do 900 zł (z reguły około 500 zł), a wydane zaświadczenie ważne jest bezterminowo.

Uwaga na instrukcję