Ocena właściwości gleb na podstawie analiz laboratoryjnych próbek glebowych pobranych na polu jest metodą powszechnie stosowaną, jednakże czasochłonną i w konsekwencji kosztowną. Jest to szczególnie istotne jeżeli zależy nam na uzyskaniu dużej rozdzielczości mapy glebowej o dużej rozdzielczości, wykorzystanej na przykład do precyzyjnego dawkowania nawozów mineralnych.

BADANIE PODCZAS JAZDY

Gleby na terenie naszego kraju charakteryzują się dużą zmiennością glebową w obrębie nawet niewielkich pól. Z tego też względu - jako element rolnictwa precyzyjnego - coraz częściej poszukuje się i wdraża techniki bardzo dokładnie oceniające właściwości gleby, ze znacznie większą rozdzielczością i z ograniczeniem do minimum analiz laboratoryjnych. W tym celu wykorzystuje się przenośne bądź montowane na platformach jezdnych różnego rodzaju czujniki i systemy rejestrujące właściwości gleby podczas jazdy po polu „on-the-go" (z ang. w ruchu).
Jednym z najnowszych osiągnieć techniki, jest produkt amerykańskiej firmy Veris Technologies Inc. - mobilny spektrofotometr bliskiej podczerwieni. Czujnik ten aktualnie jest szeroko wdrażany do wspomagania amerykańskich farmerów w prowadzeniu produkcji roślinnej w systemie rolnictwa precyzyjnego.

DOKŁADNE MAPY

Również od trzech lat w Instytucie Uprawy i Nawożenia w Puławach - Państwowym Instytucie Badawczym, prowadzane są intensywne badania nad możliwościami wykorzystania tego typu czujnika w warunkach naszego kraju. Posiadane przez IUNG w Puławach urządzenie, jest to na razie jedynym tego rodzaju w Polsce.

Można sobie zadać pytanie dlaczego akurat tego typu czujnik, a nie inny został wybrany do badań? Okazuje się, że tego typu czujniki mają tę przewagę nad innymi, na przykład elektromagnetycznymi (opisywanymi w Farmerze 10/2012), że wykorzystując optyczne właściwości gleby mogą one z bardzo dużą precyzją określić bardzo wiele cech glebowych niezwykle istotnych z punktu widzenia produkcji roślinnej. Właściwości, które można określić za pomocą spektrofotometru dotyczą zawartości: azotu, potasu, fosforu, magnezu, wapnia i próchnicy. Za ich pomocą określa się także udział poszczególnych frakcji glebowych (piasku, iłu itp.), bada odczyn i wiele innych właściwości. To wszystko za jednym przejazdem po polu!

Dzięki temu, że urządzenie współpracuje z GPS, możliwe jest sporządzenie bardzo dokładnych map z określonymi według zapotrzebowania właściwościami gleby.

JAK DZIAŁA CZUJNIK OPTYCZNY?