Koniec ery ciągnikom nie grozi – to jest pewne. Wynika to z kilku czynników, a podstawowym jest moc silnika ograniczająca możliwości ładowarek. Są jednak sytuacje, w których ładowarka teleskopowa może z powodzeniem zastępować ciągnik o mniejszej mocy. Jej przewaga polega na tym, że więcej w niej cech ciągnika niż w ciągniku cech ładowarki. To jednak nie dotyczy wszystkich maszyn. Wśród coraz większej grupy ładowarek teleskopowych są takie, które konstruowane są z myślą przejmowania obowiązków ciągnika, i takie, które nadal będą przede wszystkim ładowarkami. Pierwsza grupa jest znacznie mniejsza, ale systematycznie zaczyna się powiększać.

W coraz większym stopniu ładowarki „starają” się przejąć obowiązki ciągników rolniczych. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są ich główne atuty. Takie teoretyczne rozważania na temat uniwersalności ładowarek nie dadzą odpowiedzi na pytanie, która maszyna jest najlepsza. Pozwolą jednak na określenie kierunku, w którym zmierza rozwój konstrukcji i możliwości wykorzystania ładowarki teleskopowej w gospodarstwie. Należy również pamiętać, że wprowadzanie zmian w konstrukcji określonych maszyn i zwiększania ich możliwości w danej dziedzinie odbywa się często kosztem innych walorów.

Być ciągnikiem

Charakter pracy w gospodarstwie wymaga od maszyn maksymalnej uniwersalności przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości pracy. Najbardziej popularnym urządzeniem tego typu jest ciągnik. Do miana najlepszego wielozadaniowca aspirują również niektóre ładowarki teleskopowe. Wydaje się, że konstruktorzy tych ostatnich uznali, że prymat maszyny uniwersalnej można uzyskać, wchodząc w obowiązki tradycyjnych ciągników. Efektem takiego myślenia jest kilka maszyn, których nie można już nazwać zwykłymi ładowarkami, ale o nich nieco dalej. Ładowarka teleskopowa do niedawna pełniła rolę bardzo przydatnego urządzenia pomocniczego. Przenoszenie bigbagów, palet czy skrzyniopalet to zadania, które można wykonać ciągnikiem z ładowaczem czołowym. Ładowarka ma jednak znacznie większe możliwości niż zestaw ciągnik–ładowacz. Prace związane z załadunkiem materiałów sypkich, paszy czy obornika to również mocne strony ładowarek. Cztery napędzane koła tej samej wielkości, kilka trybów sterowania i potężny wysięgnik teleskopowy to główne atuty przy pracach tego typu. Ładowarka teleskopowa to przykład maszyny, która – mimo iż zakupiona w konkretnym celu – wykorzystywana jest znacznie częściej. W niektórych gospodarstwach pracuje nawet więcej niż ciągnik.