Trzeba wyraźnie podkreślić, że zakup maszyn i narzędzi rolniczych pociąga duże (coraz większe) wydatki pieniężne. Szczególnie jest to istotne w przypadku konieczności korzystania z kredytów. Pamiętajmy, że przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie je spłacić. Wówczas można być niemile zaskoczonym, że jest piękna (najładniejsza we wsi, nowoczesna) maszyna, a nie ma środków na spłatę rat kredytu. Pamiętajmy o tym. Finansowe konsekwencje podjętych decyzji mogą być odczuwalne przez długie lata.

MASZYNA OPTYMALNIE WYKORZYSTANA

Dobór maszyn rolniczych współpracujących z ciągnikiem do gospodarstw uwarunkowany jest przez dwa podstawowe czynniki: moc posiadanego ciągnika oraz wielkość użytków rolnych. Moc ciągnika jest wartością warunkującą dobór maksymalnej wielkości maszyny, natomiast wielkość gruntów rolnych warunkuje model oraz typ maszyny, jaka będzie najbardziej efektywna w danym gospodarstwie. W zależności od rodzaju maszyny będą występować różne koszty (zmienne i stałe). Inne koszty będziemy wyróżniać w przypadku maszyn, które bezpośrednio mają kontakt z uprawą roli (pługi, agregaty uprawowe), natomiast inne w przypadku maszyn pozostałych (rozsiewacz nawozowy, rozrzutnik obornika).

Najczęstszym zestawem maszyn, od jakiego rolnik zaczyna wymianę sprzętu rolniczego, są ciągnik i pług oraz ewentualnie agregat siewny. Rozważmy następujący przypadek: jak będzie prezentowało się wykorzystanie 4-skibowego pługa współpracującego z ciągnikiem o mocy 105 KM? Cena zakupu maszyny to 12 tys. zł netto, amortyzacja - 10 lat. Koszt zmienny maszyny stanowią elementy ulegające bezpośredniemu zużyciu. Obliczony on został w ten sposób, że każda część podlegająca zużyciu w wyniku pracy została odrębnie rozpatrzona, np. lemiesz, zanim się zużyje, wystarcza na zaoranie 100 ha, koszt jednego lemiesza to 250 zł, pług 4-skibowy to 4 x 250 = 1000 zł, koszt zużycia lemieszy na 1 ha wynosi więc 1000 zł/100 ha = 10 zł/ha.

Analogicznie policzone zostały pozostałe części ulegające zużyciu. Koszty wykorzystania ciągnika policzyliśmy metodą, która została zaprezentowana w poprzednim numerze miesięcznika Farmer. Koszt pracy jednej godziny ciągnika przyjęty do kalkulacji to 98,20 zł.