Nowoczesna produkcja bydła mlecznego jest oparta na wysokiej jakości paszach, wśród których istotną rolę pełni kukurydza. Przygotowanie kiszonki z kukurydzy w gospodarstwie wiąże się z koniecznością udzielenia odpowiedzi na co najmniej dwie kwestie: kiedy rozpocząć zbiór masy roślinnej i jakie wykorzystać do tego środki techniczne, które będą odpowiadały wybranej technologii pozyskania rozdrobnionego materiału.

JAKOŚĆ NAJWAŻNIEJSZA
Rozpoczęcie zbioru kukurydzy na kiszonkę wiąże się z osiągnięciem przez rośliny odpowiedniej fazy dojrzałości. W najkorzystniejszym przypadku zbiór powinien zostać podjęty w okresie od mleczno-woskowej do prawie pełnej dojrzałości ziarna. Wraz ze stopniowym osiąganiem dojrzałości rośliny zmniejsza się zawartość włókna, zwiększa zaś udział suchej masy i energii. Z chwilą zawiązania się kolb wzrasta masa ziarna stanowiącego najbardziej wartościową część rośliny.

Zarówno masa pozyskiwanych roślin z jednostki powierzchni, jak i stopień dojrzałości ziarna kukurydzy stawiają jednoznaczne wymagania wobec maszyn do zbioru kukurydzy. Są to odpowiednio wymagania:
- ilościowe – formułowane w stosunku do maszyn i agregatów rolniczych, wyrażane głównie poprzez wydajność pracy, tj. ilość zbieranej masy lub wielkość powierzchni, z której można zebrać kukurydzę w ciągu godziny, dnia lub sezonu.....

Więcej czytaj w FARMER 16/2009 

Zamów FARMERA

Podobał się artykuł? Podziel się!