Zasadniczo wszystkie ZA-TS są wyposażone w podstawowe , głęboko tłoczone zbiorniki o pojemności 700 litrów, bez narożników i spawów. Taki kształt umoż-liwia stały i równomierny spływ nawozu i dodatkowo ułatwia opróżnianie rozsie-wacza z resztek rozsiewanego materiału oraz jego mycie. Różnice między ty-pami polegają na wielkości nadstawek zbiornika oraz wytrzymałości ramy.

Obok dwóch różnych wielkości ramy rozsiewaczy Super i Ultra, modułowy program obejmuje sześć nadstawek zbiornika. Dla całkowitej pojemności roz-siewacza 1.700 i 2.000 litrów, Amazone oferuje wąskie nadstawki o szerokości napełniania 2,22 m. Większe nadstawki z szerokością napełniania 2,71 m sto-sowane są w rozsiewaczach ze zbiornikiem o pojemności całkowitej 2.200, 2.700, 3.200 oraz 4.200 litrów.

Przy masie użytkowej 3.200 kg oraz szerokości roboczej do 36 m ze zoptymali-zowaną pozycją punktu ciężkości, rozsiewacze ZA-TS Super można łączyć z nadstawkami od 1.700 do 3.200 l. Na mocniejszej ramie ZA-TS Ultra o masie użytkowej 4.500 kg i szerokości roboczej do 54 m montuje się nadstawki zbior-nika pozwalające osiągać pojemność całkowitą od 2.200 do 4.200 l.

Do wyposażenia wszystkich modeli należy także mechanizm rozsiewający TS z układem rozsiewu granicznego Auto TS w całości wykonany z nierdzewnej stali. Z wyposażeniem do rozsiewu granicznego, które operator może włączać i wyłączać podczas jazdy, nawóz podawany jest do granicy pola.

Jak przekonują przedstawiciele Amazone, w ten sposób niemożliwe dotych-czas nawożenie krańcowych stref pola jest teraz wykonywane z najwyższą precyzją rozdziału poprzecznego. Efektem jest znaczący wzrost plonów uzy-skiwanych w strefie krawędzi pola.

Wszystkie rozsiewacze ZA-TS dysponują także elektroniką obsługową w sys-temie ISOBUS. Dzięki ISOBUS można wykorzystywać do obsługi terminale Amatron 3, CCI 100 oraz Amapad lub każdy inny terminal ISOBUS. Rozsie-wacze jako wyposażenie opcjonalne mogą posiadać wagę oraz czujnik nachy-lenia.

Wszystkie typy rozsiewaczy dostępne są w wersji Tronic lub Hydro. Podczas gdy wersje Tronic są do dyspozycji z mechanicznym napędem tarcz rozsiewa-jących i ośmiostopniowym włączaniem sekcji szerokości z dopasowaniem dawki rozsiewu, to wersje Hydro z tarczami rozsiewającymi napędzanymi hy-draulicznie pozwalają na dopasowanie dawki rozsiewu oraz liczby obrotów tarcz rozsiewających z zachowaniem ośmiostopniowego włączania sekcji sze-rokości. Obie wersje można wzbogacić także w automatyczne włączanie sekcji szerokości w oparciu o GPS-Switch.

Do obsługi rolowanych plandek rozsiewaczy, Amazone proponuje do wyboru obsługę ręczną lub zdalną, hydrauliczną. Alternatywę dla uchylnych i obroto-wych kółek transportowych stanowi prosty zestaw postojowy na płozach.

Podobał się artykuł? Podziel się!