W konferencji udział wzięli: przedstawiciele kadry naukowej z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Rolniczej w Lublinie, doradcy rolni z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, goście z Ukrainy reprezentujący Agencję Rozwoju Regionalnego w Żółkwi oraz przedstawiciele firm dystrybuujących maszyny rolnicze. Gości specjalnymi byli reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SITNO 2007

Autor: foto. Artur Śliz

Opis: Sitno 2007 wita gości konferencji i uczestników XXI Regionalnej Wystawy Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące: Perspektyw wspólnej polityki rolnej w nowym okresie programowania, Rynku zbóż w Unii Europejskiej – stan i perspektywy, Reformy rolnictwa na Ukrainie, Rynek bioetanolu w Unii Europejskiej – stan i perspektywy, Wykorzystaniu funduszy strukturalnych na terenach wiejskich, Rynek biomasy w Unii Europejskiej – stan i perspektywy, Rynek mleka w Unii Europejskiej – stan i perspektywy, Rynek maszyn rolniczych – doświadczenia przedsiębiorcy po 3 latach członkowstwa.

Konferencja otworzyła XXI Regionalną Wystawę Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Sitno 2007

Autor: foto. Artur Śliz

Opis: SITNO 2007 - uczestnicy konferencji

Podobał się artykuł? Podziel się!