Autor: Kam-rol

Opis: Mapa z liniami wysiewu nawozu

29 kwietnia na polu Stanisława Sawy odbyła się pokazowa uprawa pola połączona z wysiewem nawozów sztucznych i owsa. Na 80-hektarowym polu pracowały trzy ciągniki JCB Fastrac, z których pierwszy współpracował z 4,5-metrowym agregatem talerzowym Ares (Unia Group), drugi z rozsiewaczem Amazone ZA-M 1501, natomiast trzeci – z siewnikiem Kverneland Accord o szerokości 5 m.

Z obliczeń firmy Kamrol wynika, iż uprawa z użyciem nawigacji dała oszczędności w przejazdach 1,25 ha, co stanowi:
*oszczędność 12,3% przejazdów na danym polu
*oszczędności na paliwie 225PLN  (2,94PLN/ha)
*oszczędności na czasie pracy pracownika 25PLN (0,33PLN/ha)
* nie uwzględniano oszczędności wynikającej z amortyzacji sprzętu w ciągu 1,25h oraz możliwości szybszego wykonywania kolejnych prac w gospodarstwie czyli zwiększenia wydajności maszyny.

Razem: 250PLN (3,26PLN/ha)

Oszczędności wynikające z zastosowania nawigacji podczas siewu - 0,22 ha co stanowi:
*oszczędność 1,7% przejazdów na polu
*oszczędność na materiale siewnym 83,84PLN (1,09PLN/ha)
*oszczędności na paliwie 27,72PLN  (0,36PLN/ha)
*oszczędności na czasie pracy pracownika 4,4PLN (0,06PLN/ha)
*nie uwzględniano oszczędności wynikającej z amortyzacji sprzętu w ciągu 0,22h oraz możliwości szybszego wykonywania kolejnych prac w gospodarstwi,e czyli zwiększenia wydajności maszyny. Nie uwzględniono również oszczędności wynikających z prawidłowego założenia ścieżek technologicznych które będą powodowały oszczędności przy każdym kolejnym zabiegu wykonywanym na polu poprzez redukcje zakładek (przy wysiewie nawozów pogłównie, ochronie plantacji).