Wozy paszowe z pionowym ślimakiem prawie wyparły maszyny z poziomym mieszadłem.

Związane jest to głównie z upowszechnieniem zakiszania traw w postaci pojedynczych bel owijanych folią. Z ich rozdrabnianiem maszyny z poziomym systemem mieszania miały najczęściej problemy i wymagały instalowania dodatkowych elementów lub wrzucania rozwiniętych lub co najmniej przeciętych bel. Noże pionowych ślimaków dobrze tną takie bele i mieszają paszę. Najpopularniejsze są maszyny wyposażone w jeden ślimak, ale wozy paszowe przeznaczone dla dużych stad mają dwa, a nawet trzy takie mieszadła. My jednak zajęliśmy się pierwszą wymienioną grupą maszyn - ze zbiornikiem o pojemności około 10 m3. Taki wóz z powodzeniem wystarczy do obsługi 50 sztuk bydła.

Rama i zbiornik

Konstrukcje wozów paszowych oparte są zazwyczaj na pełnej ramie. Zbudowana jest ona z prostokątnych profili zamkniętych lub profili typu "C".

Pozwala to na uzyskanie niezbędnej sztywności maszyny i pewne podparcie zbiornika. Sam zbiornik, w modelach wyposażonych w wagę, przytwierdzony jest do ramy za pośrednictwem czujników, które zbierają i przesyłają dane o masie załadowanych do zbiornika komponentów.

Zbiorniki, w których następuje mieszanie paszy, wykonane są z blachy walcowanej o różnej grubości. Najczęściej ściany mają grubość od 6 do 8 mm, natomiast dno jest znacznie solidniejsze i często wykonuje się je z blachy o grubości nawet 20 mm. Bardzo prostym, a jednocześnie przydatnym elementem, jest pierścień antywysypowy. Jest to rura, pręt bądź płaskownik umieszczony w pewnej odległości od górnej krawędzi zbiornika, po jego wewnętrznej stronie, który ma przeciwdziałać wyrzucaniu paszy podczas mieszania.

Przekładnia i mieszadło

Napęd z ciągnika do mieszadła jest przekazywany przez przekładnię kątową. Coraz więcej producentów daje wybór między wersją jedno- i dwubiegową. Zaletą tej pierwszej jest niższa cena i prostota, która przekłada się na mniejsze ryzyko awarii. Przekładnia dwubiegowa pozwala natomiast na zastosowanie mniejszego ciągnika. Przy zredukowanej liczbie obrotów spada zapotrzebowanie mocy, natomiast przełączenie na wyższy bieg umożliwia szybsze wymieszanie paszy i dobre opróżnienie zbiornika przy wysypywaniu TMR-u.