Aktualna oferta pługów nie ułatwia zakupu. Zanim podejmie się decyzję o jego nabyciu, trzeba porównać charakterystyki techniczno-eksploatacyjne oferowanych urządzeń i znać możliwości energetyczne ciągnika, z którym owa maszyna będzie zagregatowana. Z ciągnikiem związane są takie cechy pługa, jak: masa, liczba korpusów, sposób zawieszenia, głębokość i szerokość orki, wyposażenie dodatkowe, sterowanie, regulacje.

Siła uciągu

Podczas wyboru pługa należy pamiętać o kilku zasadach: dobór urządzenia zależy od mocy i siły uciągu ciągnika, obciążenie silnika powinno być jak największe z zachowaniem rezerwy mocy nominalnej, warunków stateczności i sterowności agregatu.

Przeniesienie siły uciągu między ciągnikiem a podłożem zależy od zastosowanego ogumienia (w tym od szerokości opon i stopnia zużycia bieżnika), rodzaju napędu (na jedną lub dwie osie), rodzaju gleby i jej wilgotności. Ciągnik powinien mieć taką liczbę przełożeń, aby zawsze mógł pracować z optymalną prędkością i obrotami silnika, pozwalającymi uzyskiwać możliwie najlepszą jakość orki. Oceny zestawu dokonuje się przez wyznaczenie współczynnika wykorzystania siły uciągu. Przy prawidłowo dobranym zestawie współczynnik wykorzystania siły uciągu powinien wynosić od 0,85 do 1 – wtedy zużycie paliwa jest najniższe. Poślizg kół ciągnika podczas orki nie może być większy niż 20–30 proc. Po przekroczeniu tej wartości wzrasta wyraźnie zużycie paliwa, a koła ciągnika niszczą strukturę gleby. Zapotrzebowanie na moc ciągnika zależy m.in. od: liczby korpusów płużnych, szerokości i głębokości orki, prędkości roboczej i warunków glebowych.

W wypadku np. ciągnika z napędem 4x4, obciążniki przedniej osi pomagają w odpowiednim rozkładzie masy i uzyskaniu dzięki temu korzystnych wartości siły uciągu na wszystkich kołach odpowiedniego pługa. W zależności od rodzaju gleby i klasy posiadanego ciągnika, zapotrzebowanie mocy na jeden korpus pługa zagonowego może wynosić od 10 do 18 kW, zaś dla pługa obracalnego od 12 do 24 kW. Obciążenie silnika ciągnika podczas pracy z odpowiednio dobranym pługiem powinno wynosić w granicach 85–90 proc. Większe obciążenie silnika to w efekcie mniejsze zużycie paliwa na jednostkę uprawianej powierzchni.