Mimo rosnącej świadomości rolników co do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rokrocznie w polskich gospodarstwach dochodzi do kilkudziesięciu pożarów pras zbierających. Większość z nich wynika z niewłaściwego stanu technicznego maszyn, bądź nieodpowiedniego ich użytkowania.


Odpowiedź na pytanie, jakie kroki powinniśmy podjąć aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru wymaga poznania zjawiska powstawania ognia. Związane jest ono z obecnością 3 czynników: tlenu, materiału ulegającego spaleniu oraz źródła ciepła. O ile na obecność pierwszego z nich wpływu nie mamy, o tyle dwa pozostałe czynniki mogą być wyeliminowane, a z pewnością znacznie ograniczone.

Materiał

Myśląc o materiale, który ulega spaleniu mamy na myśli słomę ale również, a może przede wszystkim pył, który ze względu na swoją strukturę ma znacznie lepsze właściwości samozapalne. Mowa tu o pyle, który powstaje w trakcie prasowania słomy i osadza się na niemal wszystkich jej elementach.


Zgromadzony materiał to potencjalnie idealne źródło ognia. Aby je wykluczyć należy jak najczęściej usuwać materiał zgromadzony na elementach konstrukcyjnych prasy (zwłaszcza ruchomych).


Samo czyszczenie prasy powinno odbywać się z użyciem sprężonego powietrza. Użycie wody owszem spowoduje usunięcie pyłu, ale jednocześnie grozi jego „przepłynięciem" wraz ze strumieniem wody w miejsca trudno dostępne.

Źródło ciepła, czyli tarcie

W maszynach rolniczych wysoka temperatura powstaje przede wszystkim w układach, w których mamy do czynienia ze zjawiskiem tarcia. W przypadku pras rolujących mowa tu przede wszystkim o pasowych układach przeniesienia napędu. Właściwy naciąg pasa skutecznie ogranicza zjawisko tarcia, przez co możliwa jest praca elementów z przewidzianą temperaturą.


Ogromnej uwagi wymagają również układy pasowego przeniesienia napędu, w których pracuje kilka pasów. Mimo, że zjawisko poślizgu jest w tym przypadku znacznie ograniczone to wymagane jest zapewnienie możliwie tego samego naciągu dla każdego z pasów tak, aby przenosiły one napęd równomiernie.


Oprócz układów przeniesienia napędu problemem w przypadku pras rolujących jest obecność dużej ilości łożysk, których uszkodzenie skutkuje szybkim wzrostem temperatury tego elementu. Zdaniem przedstawicieli producentów pras, jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie przegrzania łożyska jest jego stała kontrola.