Ochrona i nawożenie roślin stanowią największy odsetek kosztów związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej. Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest zatem zoptymalizowanie ich zużycia, co możemy osiągnąć, stosując m.in. precyzyjny, pogłówny wysiew nawozów azotowych.

Popularność nawożenia roślin metodą zmiennego dawkowania stale rośnie. Jest to bowiem skuteczny środek pozwalający na zwiększenie plonów dzięki optymalizacji nawożenia (dostosowania dawki nawozu do zapotrzebowania na nią w danym fragmencie pola). Metoda często również prowadzi do ograniczenia zużycia nawozów. Najbardziej rozpowszechnioną technologią jest nawożenie na podstawie tzw. map glebowych, sporządzonych na podstawie prób gleby wykonanych z pozycjonowaniem GPS. Niedawno na rynku pojawiły się również urządzenia służące do zmiennego dawkowania nawozów azotowych podczas pogłównego nawożenia łanu. Analiza zapotrzebowania na składnik i nawożenie odbywa się tutaj na bieżąco. Jak pokazują na razie niezbyt liczne doświadczenia, technologia ta może być istotnym krokiem w kierunku zwiększenia opłacalności produkcji roślinnej.

RACHUNEK EKONOMICZNY

Stosując zmienne, pogłówne nawożenie azotem, przede wszystkim możemy liczyć na lepsze wyrównanie łanu, gdyż dawka azotu zostanie skierowana w dane miejsce w optymalnej ilości określonej odpowiednim algorytmem. Dzięki temu można liczyć na zwiększenie plonu, a nierzadko również na zaoszczędzenie nawozu. Oczywiście poziom korzyści zależy od wielu czynników. Znaczenie mają bowiem warunki pogodowe, glebowe, poprawność konfiguracji i pomiaru czy trafność dobranego nawożenia. Urządzenia do zmiennego nawożenia azotem w czasie rzeczywistym należy raczej traktować jako uzupełnienie innych technologii rolnictwa precyzyjnego, przede wszystkim nawożenia na podstawie map zasobności gleby. Praktyka pokazuje, że nową technologią zainteresowane są głównie gospodarstwa, które właśnie już z takich lub innych technologii rolnictwa precyzyjnego korzystają (np. jazda równoległa, precyzyjny wysiew nasion).