Nadmiernie zużyte w poprzednich sezonach części prasy, jak m.in.: palce, wałki, pasy, łańcuchy, łożyska, noże, pręty, walce, a także instalację hydrauliczną należy sprawdzić, wymienić lub naprawić.

Wał i podbieracz

Przegląd maszyny przed sezonem zaczyna się od zaczepu prasy, a zwłaszcza stanu ucha pociągowego. Dyszel sprawdza się ze względu na możliwość występowania rys lub pęknięć. Ważny jest stan wałków przegubowo-teleskopowych, które muszą mieć nienaruszone osłony. Nie wolno użytkować wałka bez osłony lub z osłoną uszkodzoną i bez dodatkowych osłon daszkowych od strony WOM ciągnika i WPM (wał przyjęcia maszyny) maszyny (z uwagi na bezpośrednie zagrożenie wypadkiem). W wypadku ścięcia śrub zabezpieczających należy zastosować nowe sprzęgło przeciążeniowe – o takich samych parametrach technicznych. Przegląda się również łożyska przegubów i sprawdza się, czy występuje na nich luz. Jeśli ich elementy ciężko się przesuwają, to można mieć obawy o ich żywotność. Należy sprawdzić zabezpieczenie przeciążeniowe wałka.

Sprawny podbieracz to podstawa. Należy w nim sprawdzić, czy końcówki palców mają przekrój okrągły, czy nie są nadmiernie zużyte. Zaostrzone końce palców świadczą o tym, że podbieracz był za nisko ustawiony względem podłoża. Należy także przeprowadzić kontrolę stanu łożysk podbieracza. W tym celu ustawia się palce w najniższym położeniu i szarpiąc, usiłuje się przesunąć każdy wał na zmianę: w górę i dół. Należy sprawdzić, czy rolki prowadzące i prowadnice są w dobrym stanie. Oceny wymaga zużycie blach podbieracza. Należy sprawdzić zamocowanie łożysk i kół podbieracza i ich stan.

Hydraulika i noże

Bardzo ważne jest zbadanie sprawności instalacji hydraulicznej prasy. W tym celu należy podłączyć prasę do hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Ciśnienie na manometrze wskazującym stopień zwinięcia beli nie może spadać, a wskazówka powinna stać w miejscu po zamknięciu komory. Ciśnienie powinno spaść na manometrze dopiero przy otwieraniu tylnej klapy. Kontroli wymaga cylinder hydrauliczny podbieracza, który musi być szczelny. Nieszczelny układ staje się źródłem dostawania się zanieczyszczeń. Skoro olej wydostaje się na zewnątrz, to tą samą drogą również zanieczyszczenia dostają się do układu. Wycieki oleju z siłownika wpływają na wolne podnoszenie tłoczyska, szybkie opadanie, a ponadto powodują skażenie środowiska i narażają rolnika na straty finansowe.