Aplikatory doglebowe i naglebowe montowane są na wozach asenizacyjnych większości producentów. Jeśli któryś z nich nie posiada takiego osprzętu własnej produkcji, zwykle oferuje urządzenia innych firm jednocześnie, odpowiednio dostosowując beczkowóz do ich zawieszenia.

TO SIĘ OPŁACA

Doglebowa aplikacja gnojowicy i gnojówki nie jest zbyt popularna w Polsce, przede wszystkim ze względu na koszty zakupu odpowiednich aplikatorów. Niemniej jednak poza zmniejszeniem nieprzyjemnego zapachu, doglebowa aplikacja gnojowicy lub gnojówki pozwala na oszczędności uzyskiwane znacząco zmniejszonymi stratami azotu amonowego. Przy najczęściej spotykanym, rozbryzgowym sposobie rozlewania, straty azotu amonowego wynoszą od 5 do nawet 50 proc., w zależności od warunków pogodowych i glebowych oraz szybkości ewentualnego wymieszania nawozu z glebą. Zastosowanie aplikatora doglebowego może zredukować te straty nawet o 90 proc. Przy wykorzystaniu aplikatora do płytkiego wtryskiwania straty amoniaku są zmniejszane o 60 proc., natomiast węże rozlewowe zmniejszają je jedynie o 10 proc.

Opłacalność zastosowania aplikatora doglebowego prześledzimy na przykładzie gnojowicy świńskiej. Zawiera ona od 0,3 do 0,5 proc. azotu. Dla potrzeb naszego wyliczenia przyjmujemy uśrednioną wartość 0,4 proc. Z tej ilości ok. połowę będzie stanowił azot amonowy, czyli jego zawartość w naszym nawozie organicznym możemy określić na 0,2 proc. Przy zastosowaniu gnojowicy w ilości 30 m3/ha będziemy próbowali dostarczyć 60 kg azotu amonowego na ha. Będziemy próbowali, ale nie dostarczymy, ponieważ od tej ilości musimy odliczyć straty. Podczas tradycyjnego rozlewania przy poziomie strat ok. 50 proc. będzie to 30 kg utraconego, łatwo przyswajalnego dla roślin azotu, który z powodzeniem mógłby zastąpić nawóz mineralny. Taka ilość azotu znajduje się w 88 kg saletry amonowej, co stanowi równowartość 105,60 zł przy cenie 1 200 zł/t. Stosując aplikator doglebowy, stratę tę ograniczymy o ok. 90 proc., czyli o 95 zł. Przy cenie aplikatora równej 20 tys. zł inwestycja zwróci się po aplikacji gnojowicy na powierzchni 210 ha, czyli np. po 5 latach w przypadku rocznego wykorzystania aplikatora na 42 ha.