Kolejny raport CEMA Business Barometer opublikowany w czerwcu br., wskazuje na kontynuację trendu spadkowego, który został zapoczątkowany 4 miesiące wcześniej. Badania dotyczą 9 głównych rynków Europy Zachodniej.

Po raz pierwszy od 2010 roku pojawia się sytuacja, gdzie występuje przewaga negatywnych nad pozytywnymi ocenami dot. sytuacji w biznesie. Jako korzystną ocenia ją 26% respondentów, niekorzystną aż 32%. Jeszcze dwa miesiące wcześniej, bo w kwietniu br. oceny były niemal dokładnie odwrotne.

Obecnie jedynie firmy zlokalizowane w Niemczech, dały pozytywne opinie w tym zakresie, pomimo słabszej tendencji na rynku krajowym.

Wciąż jednak 39% firm spodziewa się, iż uda się utrzymać dotychczasowy poziom obrotów w drugiej połowie 2014 roku, 21% spodziewa się wzrostu, z 33% - spadku. Dane te może nie są aż tak złe, do momentu jak nie porównamy ich ze wskazaniami z kwietnia, kiedy to firm spodziewających się wzrostu było 33 % (o 12 % więcej niż obecnie) a firm przewidujących spadek tylko 24% (o 9% mniej niż w czerwcu).

Podsumowując dane i analizując index - Business Barometer wyraźnie widać jego spadek w ostatnim półroczu, niepokojące jest to, że spadek w ostatnich miesiącach jest aż tak gwałtowny. Jak widać na załączonym grafie oczekiwania co do przyszłości są na znacznie niższym poziomie niż ocena obecnej sytuacji, na co wpływ ma zapewne mniejsza ilość zamówień niż w poprzednich okresach - analizuje PIGMiUR

CEMA to organizacja działająca w Brukseli na rzecz przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych. Jej podstawowe zadania to identyfikowanie i uwzględnianie wpływu regulacji unijnych na branżę, wypracowywanie wspólnych stanowisk, promowanie głębszego zrozumienia dla przemysłu maszyn rolniczych wśród unijnych decydentów i organów regulacyjnych, dostarczanie wiedzy i doświadczeń do instytucji europejskich.

CEMA Business Barometer to cykliczne co miesięczne badanie, które prowadzone jest od 2008 roku. Obejmuje 140 menadżerów branży maszyn i urządzeń rolniczych działających na 9 głównych rynkach Europy Zachodniej. Członkami CEMA są organizacje z 9 krajów: Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Austrii. Jego podstawowym celem jest uzyskanie informacji nt.:
- bieżącej i przyszłej sytuacji firm
- stanu zamówień
- rozwoju obrotów
- oczekiwań co do obrotów w przyszłości
- planów produkcyjnych
- planów dot. zatrudnienia
- innych tematów, np. terminów dostaw itp.

Podobał się artykuł? Podziel się!