Do nietypowej próby ustanowienia rekordu doszło 27 kwietnia br. w Rosji, nieopodal miejscowości Czapłygin. O godz. 10.00 wystartował zespół Horsch i Claas, który użył siewnika punktowego Maestro 24 SW oraz ciągnika Xerion 5000. Motto wydarzenia to „24 godziny – 24 rzędy precyzji”.

W ciągu doby nieprzerwanej pracy zasiano powierzchnię 448,29 ha na dwóch polach o nieregularnych kształtach. Średnia prędkość robocza wyniosła 14,7 km/h, przy której uzyskano dobrą równomierność siewu, co było jednym z warunków przeprowadzenia próby ustalonym z właścicielem gospodarstwa.

Średnie zużycie paliwa na hektar wyniosło 3,17 l. Zestaw maszyn przebył dystans ponad 273 km. Podczas przeprowadzania testu, maszyny były pod stałym nadzorem zdalnego systemu kontrolnego Claas Telematics.