Rolnictwo precyzyjne to modne określenie mało popularnego do niedawna systemu prowadzenia gospodarstwa. Wraz ze wzrostem świadomości i dzięki dopłatom unijnym coraz więcej rolników zaczyna się tym interesować. Pierwsze pytanie brzmi zwykle: co to jest rolnictwo precyzyjne? Tak naprawdę odpowiedzi jest wiele. Tyle, ile książek o tej tematyce, tyle mniej lub bardziej skomplikowanych definicji.

Komputer i GPS

Wspomniana precyzja w rolnictwie to innymi słowy sposób prowadzenia gospodarstwa, wykorzystujący komputer i technologię GPS.  System rolnictwa precyzyjnego najczęściej wykorzystuje bardzo dokładne (zmienne) nawożenie. Nie jest to jedyny ważny element.

Cały proces składa się z kilku, które, współdziałając, mogą przynieść znaczne oszczędności:

  • zebranie informacji o zróżnicowaniu plonów w obrębie pola i tworzenie tak zwanych map plonów – jest to jedna z metod określenia zasobności gleby (na mapach dokładnie widać, w którym miejscu plon był większy a w którym niezadowalający),
  • zlecenie przeprowadzenia dokładnego pomiaru powierzchni pola i badań zasobności gleby w potas, fosfor, magnez,
  • siew przy użyciu maszyn wyposażonych w komputer i odbiorników GPS (siew ze zmienną gęstością),
  • wprowadzenie zmiennego dawkowania nawożenia (Variable Rate Aplication),
  • przeprowadzanie zabiegów ochrony roślin maszynami wyposażonymi w komputer i przy użyciu odbiorników GPS,
  • dokładne spisywanie wszystkich przeprowadzonych zabiegów (wykorzystanie wspomagających programów komputerowych),
  • zbiór kombajnem z miernikiem plonu.

Precyzja w etapach

Aby móc zacząć działać w systemie rolnictwa precyzyjnego, trzeba uzyskać kilka bardzo ważnych informacji na temat zasobności gleby. Można to zrobić podczas zbioru zbóż kombajnem. Jest jednak kilka warunków: kombajn musi być wyposażony w miernik plonu, komputer pokładowy i odbiornik GPS. Czujnik odpowiedzialny za chwilowy pomiar plonu działa na dwóch zasadach: wykonując pomiar objętościowy ziarna lub pomiar masy ziarna. Kombajn zbożowy może być już wyposażony w taki miernik przez producenta kombajnu. Jeśli nie, takie urządzenie montuje się później. Czujniki te potrafią działać z dokładnością od 1 do 5 sekund. Dzięki odbiornikowi GPS znane jest dokładne położenie kombajnu (do kilku centymetrów można określić, w którym miejscu pola w danej chwili się znajduje). W tym samym czasie działa wspomniany miernik plonu, który co pewien krótki czas dokonuje pomiaru wielkości plonu. Oba urządzenia łączy komputer, umożliwiający później przeniesienie uzyskanej mapy plonów za pomocą kart pamięci do komputera.