Aby zabieg oprysku odniósł oczekiwany efekt, wszystkie rozpylacze muszą być drożne, a ciecz powinna bez przeszkód przepływać przez przewody i złączki. Równie istotne jest funkcjonowanie mieszadła, filtrów oraz zaworu sterującego z manometrem włącznie, które mają decydujący wpływ na jakość pracy opryskiwacza.

POMPA
Pompa to jeden z najważniejszych podzespołów roboczych opryskiwacza, stanowi jego „serce”. Należy dbać o jej stan techniczny, tj. dokonywać regularnych przeglądów i podstawowych napraw, m.in.: wymiany przepon, sprężyny zaworu itp.
Podstawowe czynności obsługowe i kontrolne pompy to okresowe sprawdzenie jej szczelności, poziomu oleju oraz wysokości ciśnienia w powietrzniku (powinno wynosić minimum 1/3 ciśnienia roboczego). Zagrożeniem dla pompy, jak i opryskiwacza jest m.in. niewłaściwa woda o niskim pH, przyspieszająca korozję jego podzespołów. W czasie eksploatacji nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. Wartość ta podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Podczas pierwszych kilkunastu godzin eksploatacji nowej pompy ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 75 proc. ciśnienia maksymalnego, przewidzianego dla danego jej typu.

Bardzo ważna jest rónież wymiana oleju zgodnie z instrukcją obsługi. Kontrolując poziom oleju (na wskaźniku bagnetowym) lub w zbiorniku zewnętrznym pompy, należy zwrócić uwagę na jego konsystencję i kolor. Wymiana przepon tłocznych wymaga spuszczenia oleju i wymontowania głowic, a wskaźnikiem do jej wymiany są wycieki oleju z wodą. Przykładową przyczyną np. spadku ciśnienia roboczego i wydajności pompy są uszkodzone zaworki tłoczne i ssawne. Aby przedłużyć żywotność pompy, powinno się na zimę zalać ją płynem niezamarzającym.

opryskiwacz